Προστασία από Διάβρωση

Προστασία από Διάβρωση

Home > εφαρμογέσ > Προστασία από Διάβρωση

Προστασία από Διάβρωση

Το έδαφος αποτελεί πολύτιμη πηγή βιοποικιλότητας, θεμελιώδες για την αποθήκευση και απελευθέρωση άνθρακα και για τη διατήρηση της ισορροπίας των αερίων που βρίσκονται στον αέρα που αναπνέουμε. Διάβρωση του εδάφους έχουμε όταν το φυτόχωμα χάνεται από το έδαφος, πράγμα που προκαλείται από δυνάμεις διαβροχής και ξήρανσης από τον άνεμο, τη βροχή και τη βαρύτητα. Η προστασία ευάλωτων εδαφών μέσω της σταθεροποίησης αποτελεί πλέον προτεραιότητα σε πολλαπλούς τομείς, από την αγροτική βιομηχανία έως τη βιομηχανία πετρελαίου & φυσικού αερίου και από τη παράκτια προστασία έως την αποκατάσταση μετά από φυσικές καταστροφές.

Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων που λαμβάνουν υπόψη τη φύση και που εμποδίζουν τη διάβρωση του εδάφους με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανάπτυξης βλάστησης. Οι μηχανικές μας λύσεις μειώνουν τον κίνδυνο ζημιών σε υποδομές από επιφανειακές κατολισθήσεις και συγχρόνως λειτουργούν σαν ένας πρώτος, παρόμοιος με φυσικό, φράκτης προστασίας από το φαινόμενο της αστάθειας πρανών. Επιπλέον οι λύσεις μας έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον περιορισμό του κινδύνου καθίζησης του εδάφους στη τελική κάλυψη ΧΥΤΑ και άλλων εφαρμογών στις οποίες τοποθετείται ένα στρώμα εδάφους επί της επιφάνειας υπό χαμηλή γωνία τριβής.

Επί πολλά έτη, η Maccaferri συνεργάζεται με κάποια από τα πλέον αξιόλογα πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο για να αναπτύξει μια διαβαθμισμένη λογική σειρά βιώσιμων προϊόντων ελέγχου διάβρωσης και τεχνικών αποστράγγισης. Η εμπειρία αυτή και η στιβαρή παραγωγική βάση, μας επιτρέπουν να παράγουμε συγκεκριμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας για προβλήματα εδαφικής ανεπάρκειας ώστε τα επίπεδα παρέμβασης να είναι τα κατάλληλα για τον υφιστάμενο κίνδυνο διάβρωσης. Ακόμη, τα συγκεκριμένα λογισμικά μας παρέχουν στους πελάτες υποστήριξη στην επιλογή της πιο αποτελεσματικής λύσης για τις ανάγκες του έργου τους.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.