Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Ztratili jste heslo?

Zásady ochrany soukromí

Společnost Officine Maccaferri S.p.A. se zavazuje chránit vaše soukromí. Rádi bychom vás informovali o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme, sdílíme a uchováváme informace o vás a o vašich volbách, které jste nám poskytli.

V těchto internetových zásadách ochrany soukromí je uvedeno, jakým způsobem na internetu shromažďujeme, používáme a uchováváme informace o vás dle čl. 13 italského legislativního nařízení č. 196 z 30. června 2003, Kodex ochrany osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že tyto internetové zásady ochrany soukromí mohou podléhat změnám, doporučujeme vám příležitostně si na internetu zjistit, zda není k dispozici aktualizovaná verze.

  1. Shromažďované informace

Informace, které shromažďujeme, jsou vámi poskytnuté osobní údaje, tedy vaše jméno a emailová adresa.

  1. Způsob shromažďování informací

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo při registraci online na našich webových stránkách. Například při registraci na našich webových stránkách od vás požadujeme osobní údaje jako jméno a emailovou adresu.

Ke shromažďování informací používáme i cookie a podobné nástroje, ale nevyužíváme profilovací cookie. Další informace o používání cookie naleznete v naších
Zásadách použití cookie.

  1. Váš účet

Uživatel není povinen sdělit nám své osobní údaje a nemá to jakýkoliv vliv na možnost prohlížet si naše webové stránky.

Pokud si však přejete mít přístup do vyhrazené části našeho webu, kde vám nabízíme doplňující informace, musíte se zaregistrovat jako uživatel.

  1. Způsob zpracování shromážděných informací

Vaše osobní údaje se zpracovávají elektronicky.

  1. Účel zpracování údajů

Vaše osobní údaje využíváme k vaší identifikaci jako uživatele a pro zajištění vašeho přístupu do vyhrazených částí našeho webu.

Vaše osobní údaje se zpracovávají pro účely zasílání našeho informačního bulletinu, jestliže jste o tuto službu požádali. Naše informační bulletiny vám zasíláme emailem. Tuto službu máte možnost kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný internetový odkaz v každé emailové zprávě, kterou vám zašleme.

Vaše osobní údaje se zpracovávají pro účely zasílání emailových zpráv s našimi reklamními a akčními nabídkami v případě, že jste vyjádřili souhlas se zasíláním těchto zpráv a s využitím svých osobních údajů pro tyto účely.

Pokud se zaregistrujete jako uživatel a vyjádříte souhlas, poskytneme vaše osobní údaje pobočce Officine Maccaferri, která je vám nejbližší a která má nejlepší předpoklady splnit vaše požadavky a poskytnout vám ty nejvhodnější marketingové nabídky.

Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny žádným jiným způsobem, než je uvedeno výše, a naše společnost nebude tyto údaje s nikým sdílet ani nikomu poskytovat.

  1. Způsob uchovávání osobních údajů

Zajišťujeme všechna potřebná opatření pro bezpečné zničení nebo trvalé smazání osobních údajů, když se tyto stanou nepotřebnými. Vaše internetové údaje uchováváme pouze po dobu, kdy tyto údaje potřebujeme k poskytování našich služeb, pokud to nevyžadují právní normy nebo nařízení, případně pokud v souvislosti s probíhajícími spory nebo šetřením vedeným regulačními orgány nám nebude nařízeno jejich další uchovávání.

  1. Kdo zpracovává vaše údaje

„Správcem“ vašich osobních údajů je v souladu s italským Kodexem ochrany osobních údajů společnost Officine Maccaferri S.p.A.

Jestliže jste souhlasili s poskytnutím svých osobních údajů některé z našich poboček, připomínáme možnost tyto pobočky kdykoliv kontaktovat na následujících adresách:

Officine Maccaferri S.p.A.
S.A.S. Frence Maccaferri
Maccaferri (IRL) Ltd.
Maccaferri Tunise
Bianchini de Portugal Ltda
Maccaferri Gabions CIS
Maccaferri Kazakhastan LLC
Maccaferri Ukraine LLC
Maccaferri Georgia LLC
Maccaferri Azerbaycan LLC
Maccaferri Central Europe S.R.O.
Maccaferri LTD
Maccaferri Polska Sp Z.O.O.
Maccaferri Enviromental Solutions, D.O.O.
Maccaferri Hellas Sole Partner LLC.
Maccaferri Balkans Sh. P.K.
A. Bianchini Ingeniero S.A.
Maccaferri Deutschland Gmbh
Maccaferri Romania Srl
SIA Maccaferri Latvia
Maccaferri Magyarorszag Kft
Maccaferri do Brasil Ltda
Maccaferri de Argentina S.A
Maccaferri de Perù S.A.C.
Maccaferri de Venezuela S.A.
Maccaferri de Centro America Ltda
Maccaferri Caribe
Maccaferri Honduras
Maccaferri Nicaragua
Maccaferri de Colombia Ltda
Maccaferri de Bolivia LTDA
Maccaferri de Ecuador
Maccaferri de Guatemala
Maccaferri de Panama S.A.
Maccaferri de El Salvador S.A de C.V.
Maccaferri Inc.
Maccaferri Canada LTD
Maccaferri de Mexico S.A. De C.V.
Maccaferri (Malaysia) SDN BHD
Maccaferri Asia Ltd.
Maccaferri Enviromental Solutions PVT Ltd
Maccaferri Indonesia P.T
Maccaferri Nepal PVT LTD
Maccaferri Middle East LLC
Maccaferri Phillipines Inc.
Maccaferri SA PTY LTD
Officine Maccaferri Nigeria Ltd.
Maccaferri du Maroc

„Zpracovatelem“” vašich osobních údajů v souladu s italským Kodexem ochrany osobních údajů jsou:

Officine Maccaferri S.p.A.

  1. Vaše práva

Máte trvalé právo na zpřístupnění, aktualizaci, provedení změn, oprav nebo vymazání svých osobních údajů tak, že o to požádáte „správce“, t.j. Officine Maccaferri S.p.A., via John
Fitzgerald Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa, Bologna, telefonní číslo: +39 051 64 36 000, Fax: +39 051 64 36 201. Pokud byly vaše osobní údaje poskytnuty některé z našich poboček, můžete je kontaktovat na výše uvedených adresách.

Máte právo rozhodnout, jakým způsobem bude společnost Officine Maccaferri S.p.A. využívat vaše údaje, například jakým způsobem vás můžeme kontaktovat pro komerční účely nebo jak budou spravovány cookie a podobné nástroje.

Máte možnost kdykoliv zrušit zasílání našich informačních bulletinů.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2018 P.IVA IT 02145540379

Share This