Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Ztratili jste heslo?

Zásady ochrany soukromí

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. SPRAVOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
a) Spravování osobních dat na účely provozu internetové stránky
Informační systém a softvérové postupy používané na provoz webové stránky nabyté během běžného chodu provozu, některé osobní údaje, kterých přenos je skrytý v komunikačním protokole internetu.
Jde o informace, které nejsou shromažďovány za účelem spájení s konkrétními jednotlivci, ale svou vlastní povahou by mohli prostřednictvím zpracování a spojení s daty vlastněnými třetími stranami umožnit identifikaci uživateli.
Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připájejí k webové stránce a aplikaci, URI adresám (identifikátor jednotného zdroje) požadovaných zdrojů, čas žádosti, metody použité na odeslání žádosti na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšný, chyba atd.) a další parametre související s operačním systémem a uživateli.
Takto shromážděné informace můžou být použité na zjištění zodpovědnosti v případe počítačové trestné činnosti, která poškozuje webovou stránku a aplikaci.
b) Údaje přímo poskytované uživateli
Volitelné, explicitní a dobrovolné zasílání údajů požadované různými částmi této webové stránky a aplikace se používá na účely zpracování žádosti uživatelů (včetně, avšak bez omezení na: případy, kdy se informace nebo objasnění vyžaduje písemně na e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce a aplikaci). Specifické souhrnné informace věnované konkrétním službám na požadování budou poskytnuty nebo zobrazeny na webových stránkách a aplikacích.
c) Cookie
Webová stránka využívá cookies a podobné technologie na zabezpečení správného fungování postupů a na zlepšení zkušeností s online aplikacemi.
Pro používání cookies, přečtete si prosím kompletní informace kliknutím sem.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Funkce webových stránek
Data shromážděné v průběhu prohlížení se používají na získání anonymních statistických informací o používání webové stránky a na sledování jej správného fungování.
a) Právní základ pro zpracování dat
Realizace smlouvy týkající se subjektu dat (používání webové stránky)
b) Období uchovávání dat
V průběhu setrvání na webové stránce.

Kontaktní účely
Údaje poskytnuté přímo uživatelům se používají na jeho žádosti (např. registrace na webové stránce nebo kontaktní žádost).
a) Právní základ pro zpracování dat
Realizace smlouvy týkající se subjektů dat (používání webové stránky)
b) Období uchovávání dat
Dle informací poskytnutých při shromažďování dat
Po uplynutí uvedených podmínek budou uchovávané data zničeny, vymazány nebo anonymizované v souladu s technickými postupy vymazávání a zálohování.

4. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
S výjimkou dat o přehlížení, potřebných na implementaci IT protokolů, poskytování osobních dat uživateli je bezplatné a nepovinné. Ačkoli neposkytování těchto dat znemožní vykonat požadavky, které uživatel udělal nebo zamýšlel.

5. PŘÍJEMCI DAT
Osobní údaje můžou být oznámeny stranám vstupujících jako provozovatelé údajů (např. dozorné orgány a autority a veřejné organizace oprávněny požadovat údaje) nebo zpracovány jménem Společnosti stranami určenými jako zpracovatelé údajů, kterým se poskytují vhodné provázkové pokyny. Tyto strany zahrnují kategorie:

a) společnosti patřící do skupiny MACCAFERRI Group, které pracují jako sprostředkovatelé dat nebo slouží na administrativní a účetní účely (např. účely související s interními, administrativními, finančními a účetními činnostmi);
b) fyzické a/nebo právnické osoby, které poskytují Společnosti různé služby (např. dodavatelé služeb pro správu webových stránek, jako jsou outsourcing systémů, společnosti poskytující služby připojení na internet atd.). Tihle strany můžou taky pracovat jako zpracovatelé dat;
c) strany a/nebo veřejné a soukromé subjekty, kterým se data oznámí na účely plnění nebo prosazování plnění osobitých povinností ustanovených zákony, předpisy a právními předpisy EÚ. Tyto subjekty budou fungovat jako autonomní datové kontrolory nebo datové procesory.

6. STRANY OPRÁVNĚNÉ NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Data sú zpracovávané zaměstnanci, spolupracovníky Společnosti nebo externími partneři v postavení zprostředkovatelů a referentů, kteří provádějí technické a organizačné úlohy na webových stránkách v mene Společnosti.

7. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Data můžou být přenášeny mimo krajin EÚ, najme:
a) Krajiny mimo EÚ, kterých úroveň ochrany dat je považované za přiměřenou Evropskou komisí dle článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem těch, které jsou uvedeny v předcházejícím odseku a), po podepsání standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou Komisí v soulade s článkem 46, odst. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kopii výše uvedených bodů je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů specifikovaných v následujícím odseku „Práva dotknutých osob – stížnost orgánu dohledu“.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB– STÍŽNOST ORGNÁNU DOHLEDU
Kontaktováním Společnosti prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu infok.maccaferri.com můžou dotknuté osoby požadovat od kontrolora přístup k osobním údajům, jako taky opravu nebo zmazání osobních údajů a taky jsou oprávněny omezit zpracování takových údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR a namítají zpracování v případě oprávněných zájmů kontrolora.
Kromě toho, v případě zpracování založeném na souhlase nebo smlouvě a je vykonávané automatizovanými nástroji, dotknuté osoby mají právo přijímat osobní údaje v struktuře běžně používaném a strojem čitelném formáte a přenášeném údaje na jiné údaje kontrolorem bez překážek.
Oprávněné osoby mají právo podat stížnost na příslušný úřad pro dohled v členském státě, v kterém mají bydliště nebo kde pracují, nebo v členském státe, kde došlo k údajnému porušení.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O SPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ DLE NAŘÍZENÍ EÚ 2016/679 („GDPR“) – „KONTAKTUJTE NÁS“

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje poskytnuté vyplněním formuláře budou zpracovány Společností na zpracování žádosti o informace v té jisté společnosti a/nebo její produktech/službách.
a) Právní základ pro zpracování dat
Plnění smlouvy zainteresovaných osob
b) Období uchovávání dat
Takové údaje se uchovávají až do zrušení souhlasu nebo ukončení vztahu so zákazníkem.
Po uplynutí uvedených podmínek budou uchovávané data zničené, vymazané nebo anonymizované v soulade s technickými postupy vymazávání a zálohování.

3. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
Podmínkou poskytnutí požadovaných informací je poskytnutí údajů požadovaných ve formuláři shromažďování údajů. Proto neposkytnutí takových údajů neumožní společnosti splnit požadavku.

4. PŘÍJEMCI DAT
Osobní údaje můžou být oznámeny stranám vstupujících jako provozovatelé údajů (např. dozorné orgány a autority a veřejné organizace oprávněny požadovat údaje) nebo zpracovány jménem Společnosti stranami určenými jako zpracovatelé údajů, kterým se poskytují vhodné provázkové pokyny. Tyto strany zahrnují kategorie:
a) společnosti poskytující řídící a/nebo údržbářské služby pro webové stránky Společnosti;
b) společnosti ponoukající poštovné služby.

5. STRANY OPRÁVNĚNÉ NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje můžou být zpracovávány zaměstnanci oddělení společnosti, kteří jsou zodpovědní za vykonávány výše uvedených činností a byli oprávněny na zpracování údajů a dostali vhodný návod na obsluhu.

6. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Data můžou být přenášeny mimo krajin EÚ, najme:
a) Krajiny mimo EÚ, kterých úroveň ochrany dat je považované za přiměřenou Evropskou komisí dle článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem těch, které jsou uvedeny v předcházejícím odseku a), po podepsání standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou Komisí v soulade s článkem 46, odst. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kopii výše uvedených bodů je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů specifikovaných v následujícím odseku „Práva dotknutých osob – stížnost orgánu dohledu“.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB– STÍŽNOST ORGNÁNU DOHLEDU
Kontaktováním Společnosti prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu infok.maccaferri.com můžou dotknuté osoby požadovat od kontrolora přístup k osobním údajům, jako taky opravu nebo zmazání osobních údajů a taky jsou oprávněny omezit zpracování takových údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR a namítají zpracování v případě oprávněných zájmů kontrolora.
Kromě toho, v případě zpracování založeném na souhlase nebo smlouvě a je vykonávané automatizovanými nástroji, dotknuté osoby mají právo přijímat osobní údaje v struktuře běžně používaném a strojem čitelném formáte a přenášeném údaje na jiné údaje kontrolorem bez překážek.
Oprávněné osoby mají právo podat stížnost na příslušný úřad pro dohled v členském státě, v kterém mají bydliště nebo kde pracují, nebo v členském státe, kde došlo k údajnému porušení.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O SPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ DLE NAŘÍZENÍ EÚ 2016/679 („GDPR“) – „VYHRAZENÁ OBLAST“

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
i. Povolte registraci do Vyhrazené oblasti webové stránky, abyste získali přístup k novinkám, informacím a obsahu zpřístupněným společností prostřednictvím osobního účtu, který společnost vydala uživatelům.
Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy shrnující dotknutou osobu.
ii. Všeobecný marketing: například prostřednictvím zasílání automatizovaných (např. textových správ a e-mailů) a tradičních (např. telefonické hovory) metod – obchodní informace týkající se služeb/produktů ponoukaných Společností nebo oznamování událostí společnosti a vykonávání průzkumu trhu a statistických analýz. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencí, zvyků, chování, zájmů dotknutých osob s cílem poskytnout personalizované obchodné informace/cílené akcie/nabídky a služby přizpůsobené potřebám/preferencí dotknuté osoby. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.
iv. Plnění povinností stanovených nařízeními a platnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Právním základem pro zpracování údajů je potřeba plnit zákonné povinnosti.
v. V případe potřeby na účely určení, výkonu nebo obrany práv kontrolora v soudném konaní. Právní základ pro zpracování údajů je legitimní zájem.

3. OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ DAT
Smluvní lhůta a po její uplynutí na základe nařízené doby 10 let. V případě soudního sporu, v průběhu celého trván soudního sporu, pokud lhůta na podání odvolání neuplynuli.

Po uplynutí výše uvedených termínů uchovávání budou údaje zničené, vymazané nebo anonymizované v souladu s technickými postupy vymazávání a zálohování.

4. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
Poskytování údajů označených hvězdičkou (*) v registračním formuláři je povinné pro dokončení a plnění smlouvy; jakékoliv odmítnutí poskytnout výše uvedené údaje proto neumožňuje registraci ve vyhrazených oblastech.

5. PŘÍJEMCI DAT
Údaje můžou být zpracovávané externími stranami vystupujícími jako správcové údaje, např. jako autority a dozorné a kontrolní orgány a ve všeobecnosti aj veřejné nebo soukromé strany oprávněné požadovat údaje.
Údaje můžou být taktéž zpracovávané aj ve jméně Společnosti externími stranami určenými jako zpracovatelé údajů, pověření přiměřenými provázkovými pokyny. Tyto subjekty sú v podstatě zahrnuté do následujících kategoriích:
a. společnosti poskytující IT podporu a hostitelské společnosti;
b. společnosti poskytující služby řízení a údržby webových stránek;
c. dceřiné společnosti Společnosti, jak je daný souhlas.

6. STRANY OPRÁVNĚNÉ NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje můžou byť zpracovávány zaměstnanci oddělení společnosti, kteří jsou zodpovědní za vykonávání výše uvedených činností a byli oprávnění na zpracování údajů a dostali vhodný návod na obsluhu.

7. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Data můžou být přenášeny mimo krajin EÚ, najme:
a) Krajiny mimo EÚ, kterých úroveň ochrany dat je považované za přiměřenou Evropskou komisí dle článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem těch, které jsou uvedeny v předcházejícím odseku a), po podepsání standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou Komisí v soulade s článkem 46, odst. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kopii výše uvedených bodů je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů specifikovaných v následujícím odseku „Práva dotknutých osob – stížnost orgánu dohledu“.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB– STÍŽNOST ORGNÁNU DOHLEDU
Dotknuté osoby můžou požadovat od správců údajů přístup k osobním údajům, mazat je, upravovat nepřesné údaje, integrovat neúplné údaje, omezit zpracováni v případech uvedených v článku 18 GDPR, stejně jako předmět zpravováni v případech oprávněného zájmu správce údajů, kontaktováním společnosti e-mailem na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby mají nárok na přijímání údajů v strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formáte a tam, kde je to technicky možné, bez překážky převést na jiného provozovatele.
Dotknuté osoby mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas na marketingové a/nebo profilové účely a namítat proti zpracování jejich údajů na marketingové účely včetně profilování souvisejícího s přímým marketingem. Pokud však dotknuté osoby preferují být kontaktovány výlučně tradičními prostředky, musí mít možnost vyjádřit svůj nesouhlas len s přijetím komunikace automatizovanými metodami.
Dotknuté osoby mají právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu v členském státe, ve kterém mají svoje obvyklé bydliště nebo místo výkonu práce, nebo v členském státe, ve kterém došlo k údajnému porušení.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O SPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ DLE NAŘÍZENÍ EÚ 2016/679 („GDPR“) – „NEWSLETTER“

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko, Tel: +421 2 20 24 00 56

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
i. Poslaná, e-mailem informační komunikací („newsletter“) osobám, které to výslovně požadují, zadáním jejich e-mailové adresy do příslušného formuláře na shromažďování údajů. Právní základ zpracování údajů je plnění smlouvy zabírající se dotknutou osobou.
ii. Všeobecný marketing: například prostřednictvím zasílání automatizovaných (např. textových správ a e-mailů) a tradičních (např. telefonické hovory) metod – obchodní informace týkající se služeb/produktů ponoukaných Společností nebo oznamování událostí společnosti a vykonávání průzkumu trhu a statistických analýz. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencí, zvyků, chování, zájmů dotknutých osob s cílem poskytnout personalizované obchodné informace/cílené akcie/nabídky a služby přizpůsobené potřebám/preferencí dotknuté osoby. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.

3. OBDOBIE UCHOVÁVANIA DÁT
Shromážděné údaje budou uchovávané až do zrušení souhlasu („odhlášení“ od služby newsletter).
Po uplynutí výše uvedených termínů budou údaje zničené, vymazané nebo anonymizované v souladu s technickými postupy vymazávání a zálohování.

4. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
Poskytování údajů označených hvězdičkou (*) v registračním formuláři je povinné pro dokončení a plnění smlouvy; jakékoliv odmítnutí poskytnout výše uvedené údaje proto neumožňuje registraci ve vyhrazených oblastech.

5. ODHLÁSENIE
Použivatel se může odhlásit z téhle služby kliknutím na odkaz „odhlásit“, který se nachází v každém e-maile.

6. PŘÍJEMCI DAT
Údaje můžou být zpracovávané externími stranami vystupujícími jako správcové údaje, např. jako autority a dozorné a kontrolní orgány a ve všeobecnosti aj veřejné nebo soukromé strany oprávněné požadovat údaje.
Údaje můžou být taktéž zpracovávané aj ve jméně Společnosti externími stranami určenými jako zpracovatelé údajů, pověření přiměřenými provázkovými pokyny. Tyto subjekty sú v podstatě zahrnuté do následujících kategoriích:
a. společnosti poskytující IT podporu a hostitelské společnosti;
b. společnosti poskytující služby řízení a údržby webových stránek;
c. dceřiné společnosti Společnosti, jak je daný souhlas.

7. STRANY OPRÁVNĚNÉ NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje můžou byť zpracovávány zaměstnanci oddělení společnosti, kteří jsou zodpovědní za vykonávání výše uvedených činností a byli oprávnění na zpracování údajů a dostali vhodný návod na obsluhu.

8. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Data můžou být přenášeny mimo krajin EÚ, najme:
c) Krajiny mimo EÚ, kterých úroveň ochrany dat je považované za přiměřenou Evropskou komisí dle článku 45 GDPR;
d) Krajiny mimo EÚ okrem těch, které jsou uvedeny v předcházejícím odseku a), po podepsání standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou Komisí v soulade s článkem 46, odst. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kopii výše uvedených bodů je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů specifikovaných v následujícím odseku „Práva dotknutých osob – stížnost orgánu dohledu“.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB– STÍŽNOST ORGNÁNU DOHLEDU
Dotknuté osoby můžou požadovat od správců údajů přístup k osobním údajům, mazat je, upravovat nepřesné údaje, integrovat neúplné údaje, omezit zpracováni v případech uvedených v článku 18 GDPR, stejně jako předmět zpravováni v případech oprávněného zájmu správce údajů, kontaktováním společnosti e-mailem na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby mají nárok na přijímání údajů v strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formáte a tam, kde je to technicky možné, bez překážky převést na jiného provozovatele.
Dotknuté osoby mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas na marketingové a/nebo profilové účely a namítat proti zpracování jejich údajů na marketingové účely včetně profilování souvisejícího s přímým marketingem. Pokud však dotknuté osoby preferují být kontaktovány výlučně tradičními prostředky, musí mít možnost vyjádřit svůj nesouhlas len s přijetím komunikace automatizovanými metodami.
Dotknuté osoby mají právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu v členském státe, ve kterém mají svoje obvyklé bydliště nebo místo výkonu práce, nebo v členském státe, ve kterém došlo k údajnému porušení.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2018 P.IVA IT 02145540379

Share This