Podpovrchové doly

Naše nabídka řešení zajištění tunelů, šachet a štol. Nabízíme různá řešení proti nekontrolovatelnému pádu materiálů při těžební činnosti. Nabízíme ocelové nebo polymerové pletiva či stříkaný vláknobeton. Naše vysocepevnostní polymerové ochranné pletivo Pararib® do tunelů má bílou barvu, je samouhasitelné a lehce se s ní manipuluje ve stísněných prostorech. Ocelová a polymerová vlákna Wirand® se přidávají… Read more »

Úpravárenské procesy

Úprava od začátku až do konce. Mezi úpravárenské procesy při těžbě a zpracování nerostů patří fragmentace, granulování, mletí, třídění a koncentrování. Naše odborné zkušenosti a řešení vysoce namáhavých a zatížených konstrukcí.Máme bohaté zkušenosti s výstavbou velkých výsypných a opěrných stěn v báňských provozech a podpěrných konstrukcí dopravníkových systémů. Při budování těchto vysoce namáhaných a zatížených… Read more »

Skladování

Hodnota našich výrobků při skladování. Bezpečné skladování hlušiny, odpadu, výluhů a toxických látek je důležitá součást báňských procesů. Do našeho sortimentu řešení problémů při skladování patří geosyntetické membrány MacLine®, geomříže MacGrid® a drenážní geokompozity MacDrain®. Používají se v podloží vyluhovacích a odpařovacích nádržích a lagunách. Záchytné hráze jsou často geomřížemi vyztužené horninové konstrukce nebo gabionové… Read more »

Povrchové lomy

Naše efektivní řešení strmých svahů v otevřených povrchových lomech.Maximalizace objemu těžby a minimalizace prostoru pro budování přístupových komunikací a ostatní infrastruktury je důvodem pro vybudování co nejpříkřejších svahů. Jakýkoliv stabilitní problém nebo pád horniny či skalního bloku má výrazný vliv na bezpečnost a průběh prací v lomu. Nabízíme řešení v podobě vysoce pevnostního ocelového pletiva… Read more »

Uzavírka báňských provozů

Náš úkol při uzavírce Vašeho báňského provozu. Uzavírka báňských provozů a obnovení ekosystému je jedna z nejdůležitějších činností životního cyklu báňského provozu. Nabízíme nepropustné systémy s drenážní funkcí, které zabraňují vnikání vody do ložiska. Kromě toho nabízíme i systémy rychlé obnovy vegetace a protierozní ochranu půdy. Naše řešení dlouhodobé ochrany vod. Často je nutné u… Read more »

Systémy odvodnění sedimentů

S našimi řešeními je odkalování sedimentů jednodušší a levnější. Odkalování je odstraňování vody z horninového materiálu anebo zeminy filtrací, odstřeďováním či jinými postupy oddělování pevných a kapalných částic. Nabízíme vynikající řešení v podobě našeho geotextilního potrubí, MacTube®, které slouží na odkalování a vysoušení hlušiny nebo kalů. Je speciálně zkonstruované tak, aby zadržovalo pevné částice uvnitř… Read more »