EUROCK 2015

unnamed

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. sa spolu s MACCAFERRI DEUTSCHLAND GmbH aktívne zúčastnila na ISRM regionálnom sympóziu EUROCK 2015