Officine Maccaferri
ROMÂNIA
Țară

Login

Ai uitat parola?

Politica de confidentialitate

1. CONTROLUL DATELOR
Maccaferri România s.r.l., ap B11 București 014132, România, Tel: +40 21 7942220

2. DATE PERSONALE PROCESATE
a) Datele personale prelucrate în scopul funcționării site-ului
Sistemele de informații și procedurile software utilizate pentru a opera site-ul web dobândesc, în cursul normal de funcționare, unele date cu caracter personal ale căror transmitere este implicită în protocoalele de comunicare ale Internetului.
Aceasta se referă la informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane particulare, însă, prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.
Această categorie de date include adresele IP sau denumirile de domenii ale computerelor folosite de utilizatorii care se conectează la site-ul web și la adresa aplicației, adresa URI (Uniform Resource Identifier) a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea server, mărimea fișierului obținut în răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare etc.) și alți parametri legați de sistemul de operare și de utilizatori.
Informațiile colectate în acest mod pot fi folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul oricăror infracțiuni legate de computer care dăunează site-ului și aplicației.

b) Date furnizate direct de utilizatori
Comunicarea opțională, explicită și voluntară a datelor solicitate de diferitele secțiuni ale acestui site web și ale aplicației este utilizată în scopul procesării cererilor utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la: cazurile în care se solicită informații sau clarificări prin scrierea către adresele de e-mail găsite pe site și pe aplicație).
Informațiile sumare specifice dedicate anumitor servicii, la cerere, vor fi furnizate sau afișate pe paginile site-ului web și pe aplicație.

c) Cookie
Site-ul utilizează cookie-uri și tehnologii similare pentru a asigura buna funcționare a procedurilor și pentru a îmbunătăți experiența aplicațiilor online.
Pentru utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să citiți informațiile complete făcând clic aici.

3. SCOPUL PROCESĂRII DATELOR
Funcționarea site-ului
Datele colectate în timpul navigării sunt folosite pentru a obține informații statistice anonime despre utilizarea site-ului și pentru a monitoriza funcționarea corectă a acestuia.

a) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Executarea contractului care implică persoana vizată (utilizarea site-ului web).

b) Perioada de păstrare a datelor
Pe toată durata sesiunii de pe site.

Scopulcontactelor
Datele furnizate direct de către utilizator se aplică cererilor acestuia (de exemplu, înregistrarea pe site sau cererea de contact).

a) Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Executarea contractului care implică persoana vizată (utilizarea site-ului web).

b) Perioada de păstrare a datelor
În funcție de informațiile furnizate la colectarea datelor
După expirarea termenilor de păstrare de mai sus, datele vor fi distruse, șterse sau anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și copiere de rezervă.

4. OBLIGATIVITATEA PROVIZIUNII DATELOR
Excludând datele de navigare necesare pentru implementarea protocoalelor IT, furnizarea de date personale de către utilizatori este gratuită și opțională. Cu toate acestea, nerealizarea acestor date va face imposibilă realizarea solicitărilor efectuate sau intenționate de către utilizator

5. RECIPIENȚII DE DATE
Datele personale pot fi comunicate părților care acționează în calitate de controlori de date (cum ar fi organismele de supraveghere și autoritățile publice și organizațiile publice autorizate să solicite date) sau prelucrate în numele Companiei de către părțile desemnate ca prelucrători de date cărora le sunt furnizate instrucțiuni de exploatare adecvate. Aceste părți includ următoarele categorii:
a) societățile aparținând grupului Maccaferri, care lucrează ca procesatori de date sau în scopuri administrative și contabile (de exemplu, scopuri legate de activități interne, administrative, financiare și contabile);
b) persoanele fizice și / sau juridice care furnizează diferite servicii companiei (de exemplu, furnizorii de servicii pentru gestionarea site-ului, cum ar fi outsourcerii de sisteme, companiile care furnizează servicii de conectivitate la Internet etc.). Astfel de părți pot lucra și ca procesatori de date;
c) părțile și/sau entitățile publice și private către care datele vor fi comunicate în scopul îndeplinirii sau al executării obligațiilor specifice prevăzute de legi, reglementări și legislația UE. Aceste subiecte vor funcționa ca controlori de date autonomi sau procesatori de date.

6. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele vor fi prelucrate de angajați, colaboratori ai Companiei sau de părți externe, în calitatea lor de procesatori și ofițeri, care efectuează în numele Companiei sarcini tehnice și organizatorice pe site.

7. TRANSFERURILE DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate către țări din afara UE, în special pentru:
a) Țările Extra UE al căror nivel de protecție a datelor este considerat adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
b) Țările Extra UE, altele decât cele menționate la paragraful precedent a), după semnarea clauzelor contractuale standard adoptate / aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) și d) din GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin trimiterea unei cereri specifice controlorului, conform modalităților specificate în paragraful următor “Drepturile persoanelor vizate – Plângerea către autoritatea de supraveghere”.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE – PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Prin contactarea Companiei prin e-mail trimis la adresa info@ro.maccaferri.com, persoanele vizate pot solicita controlorului să acceseze date cu caracter personal, precum și corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal și sunt, de asemenea, îndreptățite să limiteze prelucrarea acestor date în cazurile prevăzute la articolul 18 din GDPR, și să se opună prelucrării în cazul intereselor legitime ale controlorului
În plus, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată cu instrumente automate, persoanele vizate au dreptul să primească datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe computer și să transmită datele către un alt controler de date fără obstrucție.
Persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la autoritatea competentă de supraveghere din statul membru în care își au reședința sau în care lucrează sau în statul membru în care a avut loc presupusa încălcare.

NOTIFICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE 2016/679 (“GDPR”) – “CONTACT US”

1. CONTROLUL DATELOR
Maccaferri România s.r.l., ap B11 București 014132, România, Tel: +40 21 7942220

2. SCOPUL PROCESĂRII DATELOR
Datele furnizate prin completarea formularului vor fi prelucrate de Companie pentru a face față cererii de informații privind aceeași companie și/sau produsele/serviciile acesteia
a) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Executarea contractului care implică persoana vizată
b) Perioada de păstrare a datelor
Aceste date vor fi păstrate până la revocarea consimțământului sau la încetarea relației cu clientul.
După expirarea termenilor de păstrare de mai sus, datele vor fi distruse, șterse sau anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și copiere de rezervă.

3. OBLIGATIVITATEA PROVIZIUNII DATELOR
Furnizarea datelor solicitate în formularul de colectare a datelor este obligatorie pentru a furniza informațiile solicitate, prin urmare, nefurnizarea acestor date nu va permite Companiei să îndeplinească cererea.

4. RECIPIENȚI DE DATE
Datele personale pot fi comunicate părților care acționează în calitate de controlori de date (cum ar fi organismele de supraveghere și autoritățile publice și organizațiile publice autorizate să solicite date) sau prelucrate în numele Companiei de către părțile desemnate ca prelucrători de date cărora le sunt furnizate instrucțiuni de exploatare adecvate. Aceste părți includ următoarele categorii:
a) societățile care furnizează servicii de administrare și / sau întreținere pentru site-ul Web al Companiei;
b) companiile care oferă servicii de corespondență.

5. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele pot fi prelucrate de către angajații din departamentele companiei care sunt responsabili pentru desfășurarea activităților descrise mai sus și au fost autorizați să proceseze datele și au primit instrucțiuni de utilizare adecvate

6. TRANSFERURILE DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate către țări din afara UE, în special pentru:
a) Țările Extra UE al căror nivel de protecție a datelor este considerat adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
b) Țările Extra UE, altele decât cele menționate la paragraful precedent a), după semnarea clauzelor contractuale standard adoptate / aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) și d) din GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin trimiterea unei cereri specifice controlorului, conform modalităților specificate în paragraful următor “Drepturile persoanelor vizate – Plângerea către autoritatea de supraveghere”.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE – PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Prin contactarea Companiei prin e-mail trimis la adresa info@ro.maccaferri.com, persoanele vizate pot solicita controlorului să acceseze date cu caracter personal, precum și corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal și sunt, de asemenea, îndreptățite să limiteze prelucrarea acestor date în cazurile prevăzute la articolul 18 din GDPR, și să se opună prelucrării în cazul intereselor legitime ale controlorului
În plus, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată cu instrumente automate, persoanele vizate au dreptul să primească datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe computer și să transmită datele către un alt controler de date fără obstrucție.
Persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la autoritatea competentă de supraveghere din statul membru în care își au reședința sau în care lucrează sau în statul membru în care a avut loc presupusa încălcare.

NOTIFICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 2016/679 (“GDPR”) – “ZONĂ REZERVATĂ”

1. CONTROLUL DATELOR
Maccaferri România s.r.l., ap B11 București 014132, România, Tel: +40 21 7942220

2. SCOPURI ALE PROCESĂRII DATELOR
i. Permiterea înregistrării în zonele rezervate ale site-ului pentru a permite accesul la știrile, informațiile și conținutul oferite de companie printr-un cont personal, emis de către companie utilizatorilor.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este executarea contractului care implică persoana vizată.
ii. Marketing generic: prin exemplificare, trimiterea prin metode automate (cum ar fi mesajele text și e-mail) și tradiționale (cum ar fi apelurile telefonice) – informații comerciale referitoare la serviciile / produsele oferite de companie sau raportarea evenimentelor companiei și realizarea cercetării de piață și a analizei statistice. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).
iii. Marketingul profilat: analiza preferințelor, obiceiurilor, comportamentelor, intereselor persoanei vizate pentru a furniza informații comerciale personalizate / acțiuni / oferte specifice și servicii adaptate nevoilor / preferințelor persoanei vizate. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).
iv. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de regulamente și de legislația națională și internațională aplicabilă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale.
v. Dacă este necesar, pentru a determina, exercita sau apăra drepturile Controlorului în procedurile judiciare. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este interesul legitim.

3. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR
Termenul contractual și, după expirare, termenul de prescripție de 10 ani. În cazul unui litigiu, pentru întreaga perioadă a litigiului, atât timp cât nu au expirat termenele de apel.
După expirarea termenilor de păstrare menționați mai sus, datele vor fi distruse, șterse sau anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și de rezervă.

4. OBLIGATIVITATEA PROVIZIUNII DATELOR
Furnizarea de date marcate cu un asterisc (*) în formularul de înregistrare este obligatorie pentru încheierea și urmărirea contractului; orice refuz de furnizare a datelor de mai sus nu autorizează înregistrarea în zonele rezervate.

5. RECIPIENȚII DE DATE
Datele pot fi prelucrate de părți externe în calitate de controlori de date, cum ar fi, de exemplu, autoritățile și autoritățile de supraveghere și de control și, în general, părțile publice sau private care au dreptul să solicite datele.
Datele pot fi prelucrate, de asemenea, în numele Companiei, de către părți externe numite în calitate de prelucrători de date, cărora le-au fost încredințate instrucțiuni de operare adecvate. Aceste subiecte sunt în mod esențial incluse în următoarele categorii:
A. Companiile de suport IT și companiile de hosting;
b. companii care oferă servicii de gestionare și întreținere a site-urilor web.
c. filiale ale Companiei, daca este acordat consimtamantul

6. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele pot fi prelucrate de către angajații din departamentele companiei care sunt responsabili pentru desfășurarea activităților descrise mai sus și au fost autorizați să proceseze datele și au primit instrucțiuni de utilizare corespunzătoare.

7. TRANSFERURILE DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate către țări din afara UE, în special pentru:
a) Țările Extra UE al căror nivel de protecție a datelor este considerat adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
b) Țările Extra UE, altele decât cele menționate la paragraful precedent a), după semnarea clauzelor contractuale standard adoptate / aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) și d) din GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin trimiterea unei cereri specifice controlorului, conform modalităților specificate în paragraful următor “Drepturile persoanelor vizate – Plângerea către autoritatea de supraveghere”.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE – PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Persoanele vizate pot solicita operatorului de date să-și acceseze datele personale, să le ștergă, să corecteze datele inexacte, să integreze date incomplete, să limiteze procesarea în cazurile prevăzute la art. 18 GDPR, precum și obiectul procesării în cazurile de interes legitim ale operatorului de date, contactând compania prin e-mail la adresa info@ro.maccaferri.com
Mai mult, persoanele vizate au dreptul, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract și se realizează prin instrumente automate, să primească datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe computer și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transfere unui alt controler fără obstacole.

Persoanele vizate au dreptul să își retragă consimțământul în orice moment în scopul comercializării și / sau al profilării și să se opună prelucrării datelor lor în scopuri de marketing, inclusiv prin profiluri legate de marketingul direct. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată preferă să fie contactată în acest scop exclusiv prin mijloace tradiționale, aceasta trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima opoziția numai prin primirea comunicărilor prin metode automatizate.
Persoanele vizate sunt îndreptățite să depună o plângere la autoritatea de supraveghere competentă din statul membru în care își au reședința obișnuită sau locul de muncă sau în statul membru în care a avut loc încălcarea pretinsă.

NOTIFICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 2016/679 (“GDPR”) – “NEWSLETTER”

1. CONTROLUL DATELOR
Maccaferri România s.r.l., ap B11 București 014132, România, Tel: +40 21 7942220

2. SCOPURL PROCESĂRII DATELOR
i. Trimiterea prin e-mail a comunicărilor informaționale (“Newsletter”) celor care fac o cerere explicită, introducând adresa lor de e-mail în formularul corespunzător de colectare a datelor. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este executarea contractului care implică persoana vizată.
ii. Marketing generic: prin exemplificare, trimiterea prin metode automate (cum ar fi mesajele text și e-mail) și tradiționale (cum ar fi apelurile telefonice) – informații comerciale referitoare la serviciile / produsele oferite de companie sau raportarea evenimentelor companiei și realizarea cercetării de piață și a analizei statistice. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).
iii. Marketingul profilat: analiza preferințelor, obiceiurilor, comportamentelor, intereselor persoanei vizate pentru a furniza informații comerciale personalizate / acțiuni / oferte specifice și servicii adaptate nevoilor / preferințelor persoanei vizate. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).

3. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR
Datele colectate vor fi păstrate până la revocarea consimțământului (“dezabonare” din serviciul de newsletter)
După expirarea termenilor de păstrare menționați mai sus, datele vor fi distruse, șterse sau anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și de rezervă.

4. OBLIGATIVITATEA PROVIZIUNII DATELOR
Furnizarea de date marcate cu un asterisc (*) în formularul de înregistrare este obligatorie pentru încheierea și urmărirea contractului; orice refuz de furnizare a datelor de mai sus nu autorizează abonarea la serviciul de newsletter.

5. DEZABONARE
Utilizatorul poate să renunțe la acest serviciu făcând clic pe linkul “dezabonare” prezent în fiecare e-mail.

6. RECIPIENȚI DE DATE
Datele pot fi prelucrate de părți externe în calitate de controlori de date, cum ar fi, de exemplu, autoritățile și autoritățile de supraveghere și de control și, în general, părțile publice sau private care au dreptul să solicite datele.
Datele pot fi prelucrate, de asemenea, în numele Companiei, de către părți externe numite în calitate de prelucrători de date, cărora le-au fost încredințate instrucțiuni de operare adecvate. Aceste subiecte sunt în mod esențial incluse în următoarele categorii:
A. Companiile de suport IT și companiile de hosting;
b. companii care oferă servicii de gestionare și întreținere a site-urilor web.
c. filiale ale Companiei, daca este acordat consimtamantul

7. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele pot fi prelucrate de către angajații din departamentele companiei care sunt responsabili pentru desfășurarea activităților descrise mai sus și au fost autorizați să proceseze datele și au primit instrucțiuni de utilizare corespunzătoare.

8. TRANSFERURILE DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate către țări din afara UE, în special pentru:
a) Țările Extra UE al căror nivel de protecție a datelor este considerat adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
b) Țările Extra UE, altele decât cele menționate la paragraful precedent a), după semnarea clauzelor contractuale standard adoptate / aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) și d) din GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin trimiterea unei cereri specifice controlorului, conform modalităților specificate în paragraful următor “Drepturile persoanelor vizate – Plângere către autoritatea de supraveghere”.

9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE – PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Persoanele vizate pot solicita operatorului de date să-și acceseze datele personale, să le ștergă, să corecteze datele inexacte, să integreze date incomplete, să limiteze procesarea în cazurile prevăzute la art. 18 GDPR, precum și obiectul procesării în cazurile de interes legitim ale operatorului de date, contactând compania prin e-mail la adresa info@ro.maccaferri.com
Mai mult, persoanele vizate au dreptul, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract și se realizează prin instrumente automate, să primească datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe computer și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transfere unui alt controler fără obstacole.
Persoanele vizate au dreptul să își retragă consimțământul în orice moment în scopul comercializării și / sau al profilării și să se opună prelucrării datelor lor în scopuri de marketing, inclusiv prin profiluri legate de marketingul direct. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată preferă să fie contactată în acest scop exclusiv prin mijloace tradiționale, aceasta trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima opoziția numai prin primirea comunicărilor prin metode automatizate.
Persoanele vizate sunt îndreptățite să depună o plângere la autoritatea de supraveghere competentă din statul membru în care își au reședința obișnuită sau locul de muncă sau în statul membru în care a avut loc încălcarea pretinsă.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2018 P.IVA IT 02145540379

Share This