Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Stratili ste heslo?

Zásady ochrany súkromia

Officine Maccaferri S.p.A. sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Radi by sme vás informovali o spôsobe, akým zbierame, využívame, zdieľame a uchovávame informácie, ktoré sme získali o vás a o vašich voľbách.

V týchto internetových zásadách ochrany súkromia je uvedené, akým spôsobom na internete zbierame, využívame, zdieľame a uchovávame informácie o vás v súlade s čl. 13 talianskeho legislatívneho dekrétu č. 196 z 30. júna 2003, Kódex ochrany osobných údajov.

Keďže tieto internetové zásady ochrany súkromia môžu podliehať zmenám, odporúčame vám príležitostne na webových stránkach overovať, či nie je k dispozícii aktualizovaná verzia.

  1. Zbierané informácie

Informácie, ktoré zbierame, sú osobné údaje, ktoré nám poskytujete, čiže vaše meno a emailová adresa.

  1. Spôsob zbierania informácií

Zbierame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo pri zaregistrovaní online na našich webových stránkach. Napríklad pri registrácii na našich webových stránkach od vás požadujeme osobné údaje, ako je meno a emailová adresa.

Zbierame tiež informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných nástrojov, nepoužívame však profilovacie cookie. Viac informácií o používaní cookie nájdete v našich Zásadách používania cookie.

  1. Vaše konto

Používateľ nie je povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje a nemá to žiadny vplyv na navigáciu po našich webových stránkach.

Napriek tomu, ak si želáte vstúpiť do vyhradenej časti našich webových stránok, kde sú uvedené doplňujúce informácie, musíte sa zaregistrovať ako používateľ.

  1. Spôsob spracovávania zozbieraných informácií

Vaše osobné údaje sa spracovávajú elektronicky.

  1. Účel spracúvania údajov

Vaše osobné údaje využívame na vašu identifikáciu a na to, aby ste mali prístup do vyhradenej časti našich webových stránok.

Vaše osobné údaje spracúvame pre zasielanie informačného bulletinu, ak ste o túto službu požiadali. Naše informačné bulletiny zasielame emailom. Túto službu môžete zrušiť kliknutím na príslušný internetový odkaz v každej emailovej správe, ktorú vám zašleme.

Vaše osobné údaje spracúvame pre potreby zasielania emailov s našimi marketingovými ponukami a akciami, ak ste súhlasili s ich zasielaním a ak ste poskytli súhlas s použitím svojich osobných údajov na tieto účely.

Ak sa zaregistrujete ako používateľ a vyjadríte súhlas, poskytneme vaše osobné údaje vám najbližšej pobočke Officine Maccaferri, ktorá najlepším spôsobom dokáže splniť vaše požiadavky a poskytne vám najlepšie možné marketingové ponuky.

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené žiadnym iným spôsobom, než je uvedené vyššie, a naša spoločnosť nebude tieto údaje s nikým zdieľať ani nikomu poskytovať.

  1. Spôsob uchovávania osobných údajov

Zaisťujeme všetky nevyhnutné opatrenia vedúce k bezpečnému zničeniu alebo trvalej deidentifikácii osobných údajov, keď už nie sú potrebné. Vaše internetové údaje uchovávame jedine po dobu, v ktorej sú potrebné pre poskytovanie našich služieb, pokiaľ to nevyžadujú právne normy alebo nariadenia, prípadne ak nám v súvislosti s prebiehajúcimi spormi alebo vyšetrovaním vedeným regulačnými orgánmi nebude nariadené ich ďalšie uchovanie.

  1. Kto spracováva vaše údaje

“Správcom” vašich osobných údajov je v súlade s talianskym Kódexom ochrany osobných údajov spoločnosť Officine Maccaferri S.p.A.

Ak ste súhlasili s komunikáciou osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, niektorej z našich pobočiek, pripomíname, že môžete tieto pobočky kedykoľvek kontaktovať na nasledujúcich adresách:

Officine Maccaferri S.p.A.
Officine Maccaferri Italia S.r.l.
S.A.S. Frence Maccaferri
Maccaferri (IRL) Ltd.
Maccaferri Tunise
Bianchini de Portugal Ltda
Maccaferri Gabions CIS
Maccaferri Kazakhastan LLC
Maccaferri Ukraine LLC
Maccaferri Georgia LLC
Maccaferri Azerbaycan LLC
Maccaferri Central Europe S.R.O.
Maccaferri LTD
Maccaferri Polska Sp Z.O.O.
Maccaferri Enviromental Solutions, D.O.O.
Maccaferri Hellas Sole Partner LLC.
Maccaferri Balkans Sh. P.K.
A. Bianchini Ingeniero S.A.
Maccaferri Deutschland Gmbh
Maccaferri Romania Srl
SIA Maccaferri Latvia
Maccaferri Magyarorszag Kft
Maccaferri do Brasil Ltda
Maccaferri de Argentina S.A
Maccaferri de Perù S.A.C.
Maccaferri de Venezuela S.A.
Maccaferri de Centro America Ltda
Maccaferri Caribe
Maccaferri Honduras
Maccaferri Nicaragua
Maccaferri de Colombia Ltda
Maccaferri de Bolivia LTDA
Maccaferri de Ecuador
Maccaferri de Guatemala
Maccaferri de Panama S.A.
Maccaferri de El Salvador S.A de C.V.
Maccaferri Inc.
Maccaferri Canada LTD
Maccaferri de Mexico S.A. De C.V.
Maccaferri (Malaysia) SDN BHD
Maccaferri Asia Ltd.
Maccaferri Enviromental Solutions PVT Ltd
Maccaferri Indonesia P.T
Maccaferri Nepal PVT LTD
Maccaferri Middle East LLC
Maccaferri Phillipines Inc.
Maccaferri SA PTY LTD
Officine Maccaferri Nigeria Ltd.
Maccaferri du Maroc

„Spracovávateľom“ vašich osobných údajov sú v súlade s talianskym Kódexom ochrany osobných údajov:

 Officine Maccaferri S.p.A

  1. Vaše práva

Máte nenarušiteľné právo na sprístupnenie, aktualizáciu, uskutočnenie zmeny, opravy alebo na vymazanie svojich osobných údajov tak, že o to požiadate „správcu údajov“, čiže Officine Maccaferri S.p.A., via John Fitzgerald Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa, Bologna, telefónne číslo: +39 051 64 36 000, Fax: +39 051 64 36 000. Ak boli vaše údaje poskytnuté niektorej z našich pobočiek, môžete ich kontaktovať na vyššie uvedených adresách.

Máte právo rozhodnúť, akým spôsobom bude Officine Maccaferri S.p.A. využívať vaše údaje, ako napríklad spôsob, akým vás budeme kontaktovať pre komerčné účely alebo spôsob, akým budú spravované cookie a podobné nástroje. Kedykoľvek máte možnosť zrušiť zasielanie našich informačných bulletinov.

 

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2018 P.IVA IT 02145540379

Share This