Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Úprava rekreačného centra Národnej diaľničnej spoločnosti

recreation center 2

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nás kontaktovala so zámerom navrhnúť projekt na východe Slovenska kde sa nachádza rekreačné centrum: zámer bol upraviť terén použitím gabionových gravitačných múrov. 

NDS nás požiadala nájsť optimálne riešenie, ktoré bude v súlade s platnými normami ohľadom životnosti konštrukcie a jej správneho fungovania a taktiež bude priateľské k životnému prostrediu. Vzhľadom na túto skutočnosť sme boli oslovení a navrhli sme konštrukciu, ktorá spĺňa všetky definované požiadavky. Konštrukcia pozostáva z gabionov širokých a vysokých 0,5m s povrchovou úpravou Galfan + prídavnou polymérnou ochranou z  PVC.  S cieľom zabezpečenia vyššej tuhosti gabionových košov, bola použitá sieť s okom 6×8 a priemerom drôtu 2,7/3,7mm a takisto špeciálne  dištančné  tiahla MacTie tvaru „U“.

Po podpísaní kontraktu so zhotoviteľom sme zabezpečili krátku inštruktáž na mieste stavby ako správne gabiony inštalovať a plniť. Tento spôsob technickej podpory je momentálne zaužívaný pri všetkých dôležitých  projektoch na Slovensku.

Gabionové konštrukcie v rekreačnom centre sú už hotové. Posledný bod pre úspešné ukončenie tohto projektu bola diskusia s NDS, či boli spokojní s navrhnutým riešením ako aj so samotnou inštaláciou gabionov.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ponúka niekoľko veľmi dôležitých a štátne regulovaných činností: podľa schváleného vládneho programu, NDS zabezpečuje prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií v Slovenskej republike. V rámci svojich právomocí a finančných zdrojov NDS poskytuje adekvátnu službu pre motoristov. Mnoho procesov na poli projektovania, výkupu pozemkov, samotnej výstavby sú vykonávané v úzkej spolupráci s dodávateľmi na základe zmluvy, v dôsledku verejného obstarávania.
NDS bola veľmi spokojná s prístupom Maccaferri  a s našou technickou a komerčnou podporou pred a po výstavbe. Dúfajme, že tieto dobré vzťahy a úspešne dokončený projekt  nám pomôžu v budúcnosti získať ďalšie zaujímavé projekty.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácii o tomto projekte kontaktuje nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This