Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Terramesh: na spevnenie svahov a zastavenie erózie, bez dopadu na životné prostredie

terramesh

Systémy Maccaferri s vystuženou horninou sú špička v oblasti spevňovania strmých svahov za konkurenčnú cenu. Ponúkajú dlhú životnosť a vysoké možnosti prispôsobenia pre rôzne geotechnické podmienky.

Erózia pôdy v dôsledku narušenia stability svahu je chronický problém dnešnej doby, ktorý podkopáva miestne prostredie a narušuje ľudské obydlia. Nepredvídateľnosť zrážok a nepriaznivé klimatické podmienky vo zvýšenej miere ohrozujú životné prostredie a narúšajú ľudskú činnosť, prerušujú cestné a železničné spojenia a môžu mať značný ekonomický dopad. V správach čoraz častejšie počúvame o hydrogeologických rizikách.

Prijímanie opatrení na ochranu a spevnenie nestabilných svahoch a zeminy pred týmito živlami sa v dnešnej dobe stáva nevyhnutnou súčasťou územného plánovania. Stabilitu pôdy, na ktorých prebieha veľká časť ľudskej činnosti, nie je možné viac považovať za samozrejmosť.

Trh je preplnený rôznymi riešeniami určenými na spevnenie svahov a zastavenie erózie, no ponúkané riešenia nie sú  rovnocenné. „Stará škola“ stavebného inžinierstva dodáva ťažké riešenia, eliminuje zeleň a zároveň pridáva veľa šedi. Stavebné inžinierstvo budúcnosti minimalizuje ekologický dopad každej stavebnej činnosti s agilnými, ekologickými, ľahkými a cenovo prijateľnými konštrukciami.

Existuje však skutočné riešenie, ktoré zabezpečí stabilitu pôdy, umožní jej „dýchať“ a zároveň nenaruší biologickú charakteristiku?

Odpoveď znie áno a toto riešenie sa nazýva Terramesh systém. Riešenie, ktoré je patentované spoločnosťou Maccaferri, prináša vynikajúce výsledky z hľadiska zabezpečenia stability svahu bez „udusenia“ pôdy. Systém Terramesh je tvorený kombináciou polymerických výstužných geomreží s oceľovým drôtokamenným lícovým prvkom. Určený je na vystuženie násypov, ktorých svahy môžu byť vybudované pod strmším uhlom, sú odolné väčšiemu zaťaženiu a vykazujú menšie sadanie.

Najmä použitie Green Terramesh systému čo je zelená verzia Terrameshu, umožňuje vybudovať strmú vystuženú horninovú konštrukciu so zeleným lícom. Táto možnosť uspokojí potreby klientov a projektantov vďaka dlhšej návrhovej životnosti s overenými výstužnými geomrežami, a technológov v oblasti ochrany životného prostredia s lícom pokrytým vegetáciou.

Terramesh systém zachováva priepustnosť a priedušnosť terénu a spevňuje ho udržateľným ekologickým spôsobom za konkurenčnú cenu – toto efektívne a prispôsobiteľné riešenie je ideálne pre rôzne druhy projektov.

Nemyslite si, že keď Terramesh a Green Terramesh systémy predstavujú ekologické konštrukcie, že môžu byť aplikované len na menších či menej náročných stavbách. Sú použité v niektorých z najvyšších vystužených horninových konštrukcií sveta. Projekt v štáte Sikkim v severozápadnej Indii siaha do výšky viac než 70 m a odoláva silným zemetraseniam bez akejkoľvek ujmy.

Spoločnosť Maccaferri je líder v oblasti projektovania, dodávky a realizácie vystužených horninových konštrukcií a aktívne sa podieľa na dodávateľskom reťazci, od predbežného plánovania až po realizáciu: dodáva výkonný softvér zameraný na dokonalé dimenzovanie a prispôsobenie infraštruktúry (MACSTARS W), s ktorým nie je nič ponechané na náhodu – softvér pomáha optimalizovať projekty z hľadiska technických vlastností, ochrany životného prostredia a architektonickej harmónie.

Systém Terramesh predstavuje širokú ponuku flexibilných a osvedčených riešení. V súčasnej dobe sú v rôznych kútoch sveta vybudované tisíce konštrukcií, ktoré sú vo vysokej miere efektívne a zároveň aj šetrné.

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich vystužených horninových konštrukciách , kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This