Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Správne použitie systému MacRes.

Retaining walls - SK

Projektanti, investori a  dodávatelia z Maďarska navštívili stavbu, na ktorej bol použitý systém MacRes od spoločnosti Maccaferri.

Spoločnosť Maccaferri Central Europe zorganizovala pre projektantov, investorov a dodávateľov z Maďarska sériu obhliadok, ktoré sa konali v dňoch 6. a 7. apríla, a na ktorých mali zúčastnení možnosť vidieť hneď niekoľko rôznych aplikácií, na ktorých sa Maccaferri Central Europe podieľala. Stavebné práce na niektorých objektoch už boli ukončené, na iných ešte prebiehali. Počas obhliadok sa účastníci bližšie oboznámili s jednotlivými technickými riešeniam. Prezentované boli predovšetkým: vystužené svahy, oporné konštrukcie, mostné opory a mostné krídla.

Najrozsiahlejším stavebným objektom, na ktorom bol použitý systém MacRes – vystužená horninová konštrukcia s betónovým lícom, je oporný múr s označením SO 243-00 na diaľnici D1 Dubná Skala – Turany.

Stavebný objekt sa nachádza v katastrálnom území Turčianska Štiavnička a Podhradie, v priestore úpätia svahov Sklabinského podhoria kde je teleso diaľnice situované v priečne členitom teréne. Priečny rez je na pravej strane tvorený zárezom, pričom na ľavej strane vzniká vysoký násyp. Z dôvodu eliminácie záberu pozemkov, bol použitý systém vystuženej horninovej konštrukcie s vertikálnym betónovým lícom, ktorý je prostredníctvom geopásov kotvený do vysokého cestného násypu.

Účastníci obhliadky si mali možnosť prezrieť oporný múr 243-00, ktorý je navrhnutý ako systém vystuženej horninovej konštrukcie s betónovým lícom z betónových pohľadových prefabrikátov a horizontálnou geosyntetickou výstužou zabudovanou v násype.

Múr bol z dôvodu požiadavky investora navrhnutý a je zrealizovaný ako 3-stupňový, s vertikálnym sklonom líca a nadnásypom premennej výšky. Výška múru dosahuje v najvyššom mieste 18,0 m s maximálnou výškou stupňa 6,0 m. Vertikálny betónové pohľadové prefabrikáty majú základný rozmer 1,50 m x 1,50 m a hrúbku 140 mm. Tieto sú prostredníctvom rôzneho počtu úchytov prepojené s horizontálnymi vysokoadhéznymi polymerickými geopásmi ParaWeb, čím vytvárajú blok vystuženej horninovej konštrukcie, ktorá pôsobí ako oporný múr. Účastníci sa počas obhliadky o použitom riešení dozvedeli množstvo detailov.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

Viac technických informácií nájdete v referenčných stavbách.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This