Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Spoločnosť Maccaferri zorganizovala pre svojho chorvátskeho distribútora a projektantov obhliadku stavieb na Slovensku

Jobsite visit in Slovakia for Croatian distributor and designers

Spoločnosť Maccaferri zorganizovala  pre svojho chorvátskeho distribútora Monterra a pre chorvátskych projektantov obhliadku stavieb na Slovensku.

V dňoch 6. až 8. júna spoločnosť Maccaferri zorganizovala pre svojho chorvátskeho distribútora – spoločnosť Monterra, a pre chorvátskych projektantov obhliadku stavieb na rýchlostnej ceste R2 Zvolen – Kriváň a na diaľničných úsekov D1 a D3 v okolí Žiliny.

Spomínané stavby sú zaujímavé tým, že na jednom mieste je vidieť hneď niekoľko rôznych aplikácií a riešení, vrátane vystužených horninových konštrukcií MacRes, Green Terramesh a Terramesh systém s výškou až do 18 m a rôznych geosyntetických aplikácií na zlepšovanie únosnosti podložia a protieróznu ochranu. Viaceré spomínané konštrukcie na daných objektoch sú momentálne v štádiu výstavby.

Obhliadka týchto stavieb predstavovala ideálnu príležitosť pozrieť si na „jednom mieste“ rôzne druhy aplikácií a riešení, či už ukončené alebo v štádiu výstavby na ktorých sa spoločnosť Maccaferri podieľala.

Počas týchto troch dní sa účastníci z Chorvátska oboznámili s jednotlivými riešeniami, ktoré boli použité na stavbách, boli im vysvetlené zásady návrhu a opísané rôzne typy povrchovej ochrany na zabezpečenie a splnenie očakávanej životnosti konštrukcie.

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE sa taktiež nedávno aktívne zúčastnila konferencie Inžinierska Geológia 2016, čo len dokazuje, že zdieľanie našich vedomostí a zručností s komunitou inžinierov  je pre našu spoločnosť veľmi dôležité.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This