Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Spoločnosť Maccaferri sa zúčastní konferencie Geosyntetika 2017

Geosyntetika 2017

Spoločnosť Maccaferri Central Europe sa zúčastní 11. ročníka medzinárodnej konferencie zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách Geosyntetika 2017

Konferencia sa bude konať v priestoroch Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v termíne od 16. do 17. februára 2017.

Konferenciu pod záštitou dekana SvF prof. Ing. Josefa Vičana, CSc. pripravujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt) a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH), v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia), Slovenskou geosyntetickou spoločnosťou (SGS), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS). Vedeckými garantmi konferencie sú Marián Druso, FCE Uniza a Libor Ižvolt, FCE Uniza.

Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň by mali byť účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

Tematické okruhy konferencie budú:

  • projektovanie stavieb s využitím geosyntetických materiálov,
  • nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a funkcie, účely použitia,
  • stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky,
  • skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky,
  • kvalitatívne požiadavky pri stavebných prácach, diagnostika konštrukčných vrstiev s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb,
  • výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky, vzdelávania odborníkov a študentov.

Spoločnosť Maccaferri na konferencii prednesie dva odborné príspevky na tému „Inovatívne povrchové ochrany výstužných prvkov tvorených oceľovou dvojzákrutovou sieťou – polyamid PA6“ a „Vystužené horninové konštrukcie v styku s mostnými objektami na súčasných stavbách na Slovensku“.

Maccaferri bude mať na konferencii stánok, kde bude tím odborníkov poskytovať informácie o ponuke výrobkov a riešení spoločnosti Maccaferri.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This