Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Stratili ste heslo?

Spoločnosť Maccaferri sa zúčastní konferencie Geosyntetika 2017

Geosyntetika 2017

Spoločnosť Maccaferri Central Europe sa zúčastní 11. ročníka medzinárodnej konferencie zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách Geosyntetika 2017

Konferencia sa bude konať v priestoroch Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v termíne od 16. do 17. februára 2017.

Konferenciu pod záštitou dekana SvF prof. Ing. Josefa Vičana, CSc. pripravujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt) a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH), v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia), Slovenskou geosyntetickou spoločnosťou (SGS), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS). Vedeckými garantmi konferencie sú Marián Druso, FCE Uniza a Libor Ižvolt, FCE Uniza.

Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň by mali byť účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

Tematické okruhy konferencie budú:

  • projektovanie stavieb s využitím geosyntetických materiálov,
  • nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a funkcie, účely použitia,
  • stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky,
  • skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky,
  • kvalitatívne požiadavky pri stavebných prácach, diagnostika konštrukčných vrstiev s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb,
  • výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky, vzdelávania odborníkov a študentov.

Spoločnosť Maccaferri na konferencii prednesie dva odborné príspevky na tému „Inovatívne povrchové ochrany výstužných prvkov tvorených oceľovou dvojzákrutovou sieťou – polyamid PA6“ a „Vystužené horninové konštrukcie v styku s mostnými objektami na súčasných stavbách na Slovensku“.

Maccaferri bude mať na konferencii stánok, kde bude tím odborníkov poskytovať informácie o ponuke výrobkov a riešení spoločnosti Maccaferri.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2020 P.IVA IT 02145540379

Share This