Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Spoločnosť Maccaferri organizovala v Maďarsku technický seminár venovaný dopravnej infraštruktúre.

Trasportation Infrastructure - SK

V spolupráci s tímom maďarských kolegov, spoločnosť Macacferri Central Europe usporiadala v priestoroch firmy FŐMTERV v Budapešti technický seminár súvisiaci s dopravnou infraštruktúrou.

V spolupráci s maďarskými kolegami, spoločnosť Maccaferri Central Europe usporiadala 9. mája technický seminár v priestoroch firmy FŐMTERV v Budapešti.

FŐMTERV je jednou z najväčších projektantských poradenských firiem v Maďarsku. Spoločnosť bola založená v roku 1950 a viac než 6 desaťročí úspešne spája dlhoročné skúsenosti a inžiniersku tradíciu s neustálym technickým napredovaním a prispôsobovaním sa meniacim sa trhom.

Na seminári boli prítomní aj zástupcovia z diaľničnej a železničnej spoločnosti v Maďarsku.

Seminár bol venovaný princípom navrhovania a aplikovania vystužených horninových konštrukcií oporných múrov a mostných opôr – zo systému MacRes – vystužená horninová konštrukcia s betónovým pohľadovým lícom. Zaoberal sa aj požiadavkami na životnosť v súlade s novou európskou normou.

Maďarsko malo v minulosti negatívne skúsenosti s použitím vystužených horninových konštrukcií s betónovým pohľadovým lícom z dôvodu použitia nevhodného výstužného geosyntetického materiálu pre vystuženie horniny – sklovláknitej geomreže, ktorá nie je vhodná na vystužovanie hornín. Mnohé konštrukcie skolabovali, alebo bola nutná ich nákladná sanácia, čo malo negatívny dopad na celkovú dôveru v toto riešenie.

Zámerom spoločnosti Maccaferri, ako jedného z najväčších svetových propagátorov riešení vystužených horninových konštrukcií, je obnoviť dôveru v toto riešenie v Maďarsku. Cieľom prezentácií bolo tiež predstaviť pozitívne referencie a schopnosť spoločnosti Maccaferri navrhovať a inštalovať podobné konštrukcie so životnosťou viac ako 100 rokov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This