Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Spoločnosť Maccaferri Central Europe zorganizovala obhliadku stavby, na ktorej boli použité Reno matrace ako opevnenie mostných kužeľov.

Reno-Matrress

Projektanti, investori a dodávatelia z Maďarska navštívili počas obhliadok aj stavbu, konkrétne križovatku Rudlová, na ktorej boli mostné kužele opevnené Reno matracmi od spoločnosti Maccaferri.

Spoločnosť Maccaferri Central Europe zorganizovala pre projektantov, investorov a dodávateľov z Maďarska sériu obhliadok, ktoré sa konali v dňoch 6. a 7. apríla, a na ktorých mali zúčastnení možnosť vidieť hneď niekoľko rôznych aplikácií, na ktorých sa Maccaferri Central Europe podieľala. Stavebné práce na niektorých objektoch už boli ukončené, na iných ešte prebiehali. Počas obhliadok sa účastníci bližšie oboznámili s jednotlivými technickými riešeniam. Prezentované boli predovšetkým: vystužené svahy, oporné konštrukcie, mostné opory a mostné krídla.

Jednou zo zastávok bol aj severný obchvat Banskej Bystrice (úsek rýchlostnej cesty R1).

Účastníkom tu boli predstavené variantné riešenia povrchovej ochrany na zabezpečenie a splnenie očakávanej životnosti konštrukcie.

Severný obchvat Banskej Bystrice SO 211-00, 213-00 a 214-00 (križovatka Rudlová, Banská Bystrica, Slovensko) je významnou stavbou, ktorá bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky v auguste 2012. Vzhľadom na vysoké riziko erózie svahov a tiež krátky čas na realizáciu, bolo pri základoch spodnej stavby navrhnuté riešenie s použitím Reno matracov od spoločnosť Maccaferri. Navrhnuté riešenie bolo schválené vďaka splneniu všetkých technických požiadaviek projektu a nízkym nákladom na realizáciu.

Na ochranu svahu pod mostnými oporami pred eróziou povrchu svahov navrhla spoločnosť Maccaferri použitie Reno matracov. Reno matrace sú vyrobené z pletenej dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete (typ oka 6 x 8, priemer 2,2 mm) s povrchovou úpravou Galmac. Vďaka hrúbke 23 cm poskytujú Reno matrace optimálnu stabilitu. V prípade uvedenej stavby bol na plnenie použitý andezit z miestnych lomov. Vzhľadom na to, že matrace sú uložené na pomerne strmé násypové svahy bolo potrebné ich kotviť do svahu prostredníctvom zemných klincov. Päty svahov sú spevnené kameňmi uloženými do suchého betónu.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

Viac technických informácií nájdete v referenčných stavbách.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This