Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Spoločnosť Maccaferri Central Europe sa zúčastní 22. ročníka medzinárodného seminára „Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2017“

Minova

Seminár sa uskutoční v termíne od 16. do 17. februára 2017 v aule VŠB – TU Ostrava v českej Porube

Spoločnosť Maccaferri Central Europe sa zúčastní 22. ročníka medzinárodného seminára „Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2017“. Seminár sa uskutoční v termíne od 16. do 17. februára 2017 v aule VŠB – TU Ostrava v českej Porube

Usporiadateľom seminára je Katedra geotechniky a podzemného staviteľstva Stavebnej fakulty VŠB – Technickej univerzity Ostrava spolu s firmou Minova Bohemia, s. r. o. Akcia je organizovaná pod záštitou Českej tunelárskej asociácie, ITA-AITES, Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe, predsedu Českého banského úradu a dekana Fakulty stavebnej VŠB – Technickej univerzity Ostrava.

Hlavnými témami diskusií budú:

  • aplikácia nových materiálov a technológií na stabilizáciu banských diel (kotvenie a svorníkovanie, nové materiály na výstavbu zakladacích pásov, kombinované výstuže, bezpečnostné hrádze a pod.),
  • využitie moderných technológií a materiálov na zvýšenie bezpečnosti a odstraňovanie porúch a havárií v podzemnom staviteľstve a baníctve,
  • nové poznatky v oblasti materiálov a technológií na spevňovanie a tesnenie horninového masívu a stavebných konštrukcií,
  • skúsenosti s realizáciou v oblastiach baníctva, podzemného a pozemného staviteľstva,
  • problematika stabilizačných opatrení pri razení podzemných diel na zastavaných územiach,
  • tesnenie podzemných konštrukcií a izolácia proti vode.

Garantmi seminára sú prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. (VŠB – Technickej univerzity Ostrava), doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. (VŠB – Technickej univerzity Ostrava) a Ing. Petr Kučera (Minova Bohemia, s. r. o.)

Spoločnosť Maccaferri na seminári prednesie odborný článok na tému „Zabezpečenie nestabilných skalných svahov použitím dynamických bariér v Hřensku.“

Pred vstupom do rokovacej miestnosti bude umiestnený stánok spoločnosti Maccaferri, kde tím odborníkov poskytne informácie o ponuke výrobkov a riešení spoločnosti Maccaferri.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This