Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Slovník pojmov

Gravitačné oporné konštrukcie 

Konštrukcia, ktorá sa umiestňuje pred nespevnený svah na zastavenie zosunu, a ktorá musí mať dostatočnú tiaž na odolávanie zemným tlakom od nestabilného svahu.

Vystužovanie zemín 

Metóda spočívajúca v zavedení geosyntetických geomreží do horniny, ktorá zlepšuje vlastnosti horniny v porovnaní s jeho prirodzeným stavom – svah môže byť strmší, znáša väčšie zaťaženie, lepšie rozdeľuje zaťaženie a menej sadá. Geomreže sú vyrábané z ocele alebo geosyntetiky na zlepšenie interakcie s horninou, ktorá je nad nimi zhutnená.

Násyp na pilótach
Násyp vybudovaný na mäkkom podloží alebo na podloží, ktoré nemá potrebnú únosnosť, bude náchylný na sadanie. Budovanie násypu na pilótach tomu pomáha zabrániť, keďže sily pôsobiace na násyp sú prenášané do pilót, a teda do štrukturálne unostnejších vrstiev v podloží. Vysokopevnostné geomreže položené pod násypom a tesne nad pilótami pomáhajú rovnomerne prenášať sily do pilót. Medzery medzi pilótami preto môžu byť väčšie, čím sa šetria náklady a materiál.

Prekrytie 

Ak sa kapacita skládky alebo banského diela vyčerpá, musí sa prekryť, aby sa úplne zapuzdril “zatesnil” kontaminovaný či rozkladajúci sa odpadový materiál, ktorý sa v ňom nachádza. Prekrytie je tvorené plášťom materiálov, ktoré utesnia, chránia a odvodňujú hornú vrstvu konštrukcie skládky. Prekrytie skládky odpadov často zahrňa aj realizáciu vegetačnej vrstvy na týchto vrstvách.

Priečne konštrukcie 

Priečna konštrukcia je každá konštrukcia, ktorá je kolmá (alebo všeobecne „nerovnobežná“) s tokom rieky či vodným tokom. Priečne konštrukcie môžu buď úplne alebo len čiastočne premosťovať rieku alebo vodný tok. Ide napríklad o riečne pobrežné hrádze, výhony, hate, priepusty či priehrady. Mosty môžu byť tiež považované za priečnu konštrukciu, a to aj z hľadiska vplyvu, aký majú na rieku (víry, zmeny smeru prúdu a erózia na pilieroch).

Dynamické bariéry 

Bariéra proti padaniu skál (známa aj pod názvom „záchytný plot “), ktorá sa postupne vychyľuje pri náraze skaly. Tieto konštrukcie sú skonštruované ako „stavebnica“, ktorá musí byť testovaná v súlade s konkrétnymi protokolmi (napr. so smernicou pre Európske technické osvedčenia ETAG 027). Súčasti bariéry pohlcujú nárazovú energiu a v závislosti od veľkosti skaly sa bariéra môže natrvalo zdeformovať. Po zásahu padajúcich skál sa musí skontolovať a opraviť v prípade potreby. Zostatková výška bariéry po náraze a deformačná hĺbka bariéry pri náraze sú rozhodujúce faktory, ktoré musí projektant týchto riešení zohľadniť.

Bioinžinierstvo 

Metóda, ktorá zahŕňa integráciu rastlinnej hmoty do konštrukcií. Napríklad v rámci gabionového múra, ktorý slúži na dlhodobú stabilizáciu brehu rieky, môžu byť použité metódy bioinžinierstva, ktoré sú určené na implementovanie vegetácie do gabionu a na gabione. Projektantom umožňuje projektovať konštrukcie s dlhodobou spoľahlivosťou (projektovateľné, časom overené a testované) s estetickými a ekologickými prínosmi vegetácie.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This