Naša úloha pri zatváraní Vašej bane. Zatváranie bane a obnovenie ekosystému sú jedny z najdôležitejších činností životného cyklu bane. Ponúkame nepriepustné systémy s drenážnymi funkciami, ktoré zabraňujú vnikaniu vody do ložiska. A v neposlednom rade aj systémy na rýchle navrátenie vegetácie a ochranu pôdy proti erózii.

Naše riešenia pre dlhodobú ochranu vody. Často vyvstáva potreba vybudovať trvácne vodohospodárske diela slúžiace na odtok dažďových vôd z veľkých uzavretých háld alebo odpadových skládok. Ide o riešenia od jednoduchej trvalej protieróznej ochrany až po prehrádzky a vertikálne konštrukcie vyrobené z našich gabionov a Reno® matracov.

Na tento účel môžete využiť náš široký sortiment umelých a biologicky odbúrateľných riešení na vystuženie hornín a protieróznu ochranu.

need more information maccaferri