Military

Naše riešenia pre obranu. Na základe našich odborných poznatkov s gabionovou sieťousme vyvinuli vysoko kvalitnú bunkovú záchytnú štruktúru, Defencell MAC, ktorá poskytuje ochranu proti silám rôznej veľkosti, výbuchom munície a nárazom vozidiel.

Pevnosť v ohybe. Štruktúra Defencell MAC je dostupná v rôznych veľkostiach, rýchlo sa nasadzuje a na mieste určenia môže byť naplnená lokálne dostupným plniacim materiálom pre vytvorenie modulárnej bariéry. Moduly sa môžu ukladať na seba pre vybudovanie štruktúr potrebnej výšky na ochranu základní, táborov, skladov, vozidiel či inej infraštruktúry. Moduly sú využívané aj v občianskom prostredí na ochranu budov, infraštruktúry či iných zariadení, kde hrozí riziko útoku.

Vystužovanie podložia. Naše výstužné geomreže a geotextílie navyše dokážu zvýšiťúnosnosť málo únosného podložia, stabilizujú ho a umožňujú prejazd ťažkých vojenských vozidiel.

 

Aplikàcie

need more information maccaferri