CAN HW Gabions and Reno mat for weirs

Od gabionov po geosyntetické materiály. Z historického hľadiska medzi tieto riešeniapatria naše renomované gabionové koše a Reno matrace, ktoré sme po vývoji geosyntetických materiálov o tieto a ďalšie riešenia rozšírili. Dnes vyberáme z logicky odstupňovanej ponuky výrobkov, ktorá nám umožňuje optimalizovať jednotlivé riešenia pre klientov.

Naše skúsenosti s riešením problémov. Už viac ako sto rokov rozvíjame široké odborné skúsenosti v oblasti riešeniainžinierskych problémov s úpravou vodných tokov a pobreží.Tieto problémy sú spojené z eróznym vplyvom vody na okolité prostredie – naše riešeniaminimalizujú alebo eliminujú tieto nepriaznivé vplyvy.

Sila vychádzajúca z výrobkov a vedomostí. Vedomosti a schopnosť ponúkať riešeniatvorené kombináciou výrobkov stavajú našich inžinierov do silnej pozície, z ktorej dokážu medzinárodným poradcom, veľkým stavebným firmám a investorom ponúkať pri hľadanínových riešení návrhy šité na mieru.

Riešenia ušité na mieru. Disponujeme schopnosťami a výrobnými technológiami na budovanie riešení ušitých na mieru pre rôzne projekty. Najlepším príkladom je naša účasťna projekte MOSE na ochranu Benátok pred silným vlnobitím.

Ekologické alternatívy. Máme skúsenosti aj s riešeniami pre bioinžinierstvo a budovanie „ekologickejšej“ protieróznej ochrany pobreží, korýt vodných tokov, či zadržiavacích nádrží, používame prírodné materiály a rastliny v spojení s tradičnými materiálmi.

Rôzne výrobky pre rôzne problémy. Naše portfólio výrobkov nachádza využitie v mnohých riešeniach:

  • Spomalenie tokov. Úprava riek a vodných tokov pomocou priečnych stavieb (prehrádzky a splavy), ochrany brehov riek a gabionových výhonov znižujeerózne vplyvy spôsobené tokom rieky. Tieto riešenia často vytvárajú systémy pre zásobovanie vodou a zavlažovacie kanály pre poľnohospodárstvo. Tok riek v mestách je často usmernený kanálmi, ktoré sú lemované Reno matracmi na obmedzenie erózie brehov toku.
  • Zníženie účinku erózie. Ochrana proti vymieľaniu: naše riešenia sú osadzované po obvode mostných pilierov, v nádržiach, na prepadových kanáloch vystupujúcich z priehrad a v baniach na obmedzenie účinku erózie vplyvom tečúcej vody.
  • Umelé vodné plochy. Nádrže, akumulačné nádrže a rybníky: naše riešenia sú používané na budovanie konštrukcií nádrží, kanálov, nádrží slúžiacich na rozptýlenie energie toku a akumulačných nádrží ale tiež aj konštrukciíumiestnených na golfových ihriskách a v poľnohospodárstve.
  • Ochrana a oprava pobrežia. Pobrežné diela: Ponúkame riešenia, ktoré chránia pobrežie alebo konštrukcie na pobreží a tiež aj riešenia, ktoré slúžia na opravu alebo obnovu poškodených častí pobrežia – napríklad vlnolamy alebo gabionové výhony na ochranu, alebo rekonštrukciu dún a sanáciu útesov.
  • Ochrana pre vaše potrubné vedenia a káble. Ochrana potrubných vedení: Matrace Sarmac® a ACBM sú používané už dlhé roky na ochranu potrubných vedení a káblov vedených pod hladinou vody. Rohož Sarmac® si zachováva pružnosť aj v studenej vode a vďaka mäkšej, poddajnejšej konštrukcii je ideálna na použitie pri krížení potrubných vedení.

Aplikàcie

need more information maccaferri