Emergency-Flood

Plytké a regulovateľné. Povodne, ktoré spôsobujú najväčšie škody na celom svete, majú hĺbku len 30 cm. Následky povodní je možné zmierniť, čím dôjde aj k zmierneniu extrémnych dôsledkov a nákladov pre podniky, jednotlivcov, poisťovne a vlády.

Ochrana pred nevyhnutným. Keď sa už povodni nedá zabrániť, rýchlo realizovateľnébariéry predstavujú užitočný spôsob ochrany proti stúpajúcej vode – na dočasné zvýšeniekapacity vodného toku zvýšením brehov, opravou trhlín či vybudovaním zábran okolo zariadení či infraštruktúry a na ich ochranu.

Preventívne riešenia. Náš softvér na návrh úprav vodného toku a naše riešenia úspešnepomáhajú klientom na celom svete. V prvom rade je dôležitá prevencia proti preliatiu vodného toku a zaplaveniu, a to cez dobrý návrh koryta a použitie vhodných vodných diel.

Riešenia pre iné prípady. Po lesných požiaroch či iných podobne deštruktívnychudalostiach je ochrana novo skultivovanej pôdy dôležitá s cieľom predchádzania odplavovaniu ornice do vodných tokov či dokonca iniciácii vodno-bahenných tokov. Našeprotierózne georohože sa používajú na ochranu svahov a pomáhajú zlepšovať podmienky pre opätovný rast vegetácie. Ak tieto riešenia nie je možné realizovať, môžu sa použiť aj iné konštrukčné riešenia s cieľom zmiernenia následkov hydrogeologických problémov, akými sú napr. vodno-bahenné toky alebo plytké zosuvy, použitím našich bariér proti zemným tokom, vystužených násypov – ochranných valov z vystuženej zeminy alebo gabionov a protieróznych regulačných konštrukcií z matracov Reno.

Aplikàcie

need more information maccaferri