Úprava od začiatku až do konca. Proces úpravy je tvorený činnosťami vykonávanými po ťažbe nerastov a pokračuje až do momentu, kedy je vyrobený koncentrovaný minerál. Medzi rôzne etapy patria fragmentácia, granulovanie, mletie, triedenie a koncentrovanie.

Naše odborné skúsenosti a riešenia, ktoré pomôžu podoprieť vysoké zaťaženie. Máme bohaté skúsenosti s výstavbou veľkých výsypných a oporných stien v baniach a tiež aj konštrukcií na podoprenie dopravníkových systémov. Naše systémy na realizáciu vystužených horninových konštrukcií vrátane výrobkov MacRES® a Terramesh® sa používajú spoločne s našimi extrémne odolnými a vysokopevnostnými geomrežami Paralink® pri budovaní týchto často zvislých konštrukcií, ktoré sú odolné voči obrovskému zaťaženiu nákladných vozidiel.

Úspora peňazí i času. Ďalšou výhodou je to, že tieto vystužené horninové konštrukcie môžu byť postavené rýchlo a na zásyp geosyntetických výstuh sa používa recyklovaný lokálne získaný materiál, vďaka čomu baňa šetrí peniaze i čas a minimalizuje sa nepriaznivý vplyv na výrobu.

Ochrana životného prostredia pri koncentrovaní. V etape koncentrovania sú potrebné hydroizolačné systémy a konštrukcie nádrží na zachytenie koncentrátu a predchádzanie presakovaniu do prírodného terénu a možnej kontaminácii zvodnených vrstiev. Naše geosyntetické výstuhy sa  používajú  v týchto konštrukciách a naše geomembrány MacLine® a drenážnee geokompozity MacDrain® zabraňujú  únikom a kontaminácii prírodného podložia.

need more information maccaferri