Efektívna infraštruktúra vedie k efektívnej prevádzke bane. Efektívne nájazdové rampy, prístupové cesty, objekty na odvodnenie povrchových vôd a kanalizačné systémy sú kľúčové pre neprerušenú prevádzku bane. Dokážeme Vám pomôcť ak si budovaná komunikácia vyžaduje zvýšenie únosnosti podložia geomrežami MacGrid®, odvodňovacie priekopy protieróznu ochranu pomocou gabionov a Reno® matracov, alebo ak je potrebné ochrániť výtokové kanály protieróznymi rohožami MacMat®.

Náš sortiment riešení na ochranu proti padaniu skál. Naše siete na ochranu proti padaniu skál (Steelgrid® HR, kruhové panely a panely HEA) a dynamické bariéry sú vo veľkej miere používané na zastavenie padajúcich skál, ktoré ohrozujú dopravné cesty a môžu narušiť prevádzku bane. Spoluprácou so špecializovanými dodávateľmi v tejto oblasti sme naše systémy a výrobky prispôsobili konkrétnym spôsobom inštalácie, ktoré dodávatelia používajú.

130 rokov skúseností prispôsobených Vašim potrebám. Naša odborná spôsobilosť je založená na 130 rokoch odborných skúseností v oblasti stavebníctva,  geotechniky, vodohospodárskych stavieb. Dnes je však prispôsobená aj konkrétnym potrebám banských stavieb.

need more information maccaferri