open-pit-mines-i

 
Naše efektívne riešenia pre bane so strmými svahmi Otvorené povrchové bane sa využívajú pri ťažbe hornín a zemín v blízkosti zemského povrchu. Pri ťažbe, nakladaní a manipulácii s materiálom sú potrebné ťažké mechanizmy a stroje. Z dôvodu maximalizovania objemu ťažby a minimalizovania priestoru potrebného pre prístupové cesty a ostatnú infraštruktúru musia byť sklony svahov vo vnútri týchto baní strmé. Uvoľnený materiál z týchto strmých svahov môže mať výrazný vplyv na bezpečnosť a priebeh banských prác. Riešením týchto problémov sú vysokopevnostné oceľové siete Steelgrid® HR, panely HEA, kruhové panely a dynamické bariéry, ktoré sú schopné zachytiť padajúce skaly s kinetickou energiou od 100 kJ. Pre väčšie energie sú k dispozícii ochranné valy z vystužených horninových  konštrukcií. Odolávajú nárazom s energiou až 20 000 kJ. Vyžadujú si oveľa menšiu údržbu než tradičné záchytné siete a sú schopné odolávať  početným nárazom padajúcich skál bez nutnosti opravy.

need more information maccaferri