Naša ponuka riešení pre zabezpečenie tunelov, šácht a štôlní. Podzemné banské činnosti  zahŕňajú základné procesy a použitie špeciálnych techník na dolovanie cenných minerálov. Ponúkame rôzne riešenia na obloženie tunelov na účely kontroly uvoľňovania a padania trosky, ku ktorým často dochádza pri ťažobnej činnosti. V závislosti od konkrétnych rizík môže ísť o riešenia, ako sú oceľové alebo polymérové siete či striekaný vláknobetón.   Naša vysokopevnostná polymérová ochranná sieť Pararib® do tunelov má bielu farbu, je samozhasínacia a ľahko sa s ňou manipuluje v stiesnených priestoroch. Oceľové a polymérové vlákna Wirand® sa pridávajú do prečerpávaného striekaného betónu na jeho vystuženie pri realizácii stabilizácii šácht a štôlní a dokážu nahradiť aj tradičné oceľové siete.

Minimálne prerušenie banskej činnosti a maximálna produktivita. Riešenia sa rýchlo aplikujú a minimalizujú prerušenie banskej činnosti.

need more information maccaferri