S našimi riešeniami je odkaľovanie sedimentov jednoduchšie a lacnejšie. Odkaľovanie je odstraňovanie vody z horninového materiálu alebo zeminy filtráciou, odstreďovaním či inými postupmi oddeľovania pevných a kvapalných častíc. Ponúkame vynikajúce riešenie v podobe našich geotextilných túb, MacTube®, ktoré slúžia na odkaľovanie vysušenie banskej hlušiny, kalových nádrží či kalov. Sú špeciálne skonštruované tak, aby zadržiavali pevné častice vo vnútri tuby a prefiltrované tekuté zložky uvoľňovali cez tkaninu.  Reziduálne pevné časti je možné pred likvidáciou vysušiť riadeným a cenovo efektívnym spôsobom.

need more information maccaferri