SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

Materiál a technická podpora sú vždy nablízku. Vlastníci a prevádzkovatelia baní vyžadujú kvalitné geotechnické, geologické a vodohospodárske riešenia, dodané včas a nainštalované rýchlo, s cieľom minimalizovať pokles produktivity bane. Sme prítomní vo viac ako 100 krajinách sveta, takže spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou nie sú nikdy ďaleko od pobočiek spoločnosti Maccaferri a technickej podpory, ktorú ponúkame. Máme viac ako 30 výrobných závodov na celom svete a len málo firiem dokáže ponúknuť rovnakú dostupnosťmateriálu ako my.

Riešenie pre každý problém. Naše výrobky a riešenia pomôžu vlastníkom baní s akýmkoľvek problémom v každej etape životného cyklu bane.

Vieme vám ponúknuť riešenia – od prístupovej infraštruktúry a infraštruktúry potrebnej na dopravu materiálu na miesto ďalšieho spracovania, cez zmiernenie rizík spojených s padaním skál, zhromažďovaním produktu, uskladnením výluhu, až po odvodnenie a rekultiváciu prostredia po banskej činnosti. Stačí, ak sa na nás obrátite!

Rozsah nie je prekážkou. Hoci existujú rozdiely medzi ťažobným a stavebným priemyslom, tieto odvetvia majú aj veľa spoločného v technológiách, ktoré používame na riešenieproblémov našich klientov. Zaťaženia pôsobiace na banské konštrukcie sú väčšie a vo väčšom meradle na vystužené horninové konštrukcie pre vyklápacie zariadenia a oporné múry pre drviace zariadenia sú často extrémne, pretože tieto môžu byť vystavené hmotnosti naložených vozidiel s váhou viac ako 300 ton. V akumulačných nádržiach sú uskladnené chemické látky výluhov namiesto dažďovej vody a horizontálne drenážne geokompozity môžu byť použité ako podkladná vrstva pre lúhovanie na kopách namiesto v ploche.

Pomáhame zlepšovať bezpečnosť a efektívnosť. Okrem týchto infraštruktúrnych riešeníponúkame aj technológie, ktoré pomáhajú zvyšovať efektivitu a bezpečnosť baní. Našegeomreže chránia dopravné cesty pred vyjazdením koľají, a pomáhajú tak zlepšovaťúčinnosť dumperov a znižovať náklady na bežnú opravu vozovky. Naše systémy na ochranu pred padajúcimi skalami zabraňujú padaniu skál zo zárezov na vozidlá a infraštruktúru.

Pomáhame obnovovať prírodu. Naše skúsenosti s vodohospodárskymi regulačnýmistavbami, protieróznou ochranou a obnovou vegetácie, pomáhajú aj pri obnove prostredia na konci životného cyklu bane a uľahčujú obnovu prirodzeného stavu prostredia.

Cenné a ekologické riešenia. Usilujeme sa ponúkať riešenia, ktoré prinášajú tú najlepšiuhodnotu pre klienta, a ktoré sú šetrné k životnému prostrediu: vyberte si zo širokej ponuky výrobkov na maximalizovanie príležitosti využiť lokálne získaný materiál a znížiť uhlíkovú stopu riešenia. V určitých lokalitách sme schopní ponúknuť aj služby inštalácie na kľúč.

Výzvy, ktoré zdolávame. Bez ohľadu na výzvy, ktorým čelia naši klienti v banskom priemysle, naše technické zručnosti a skúsenosti im pomáhajú zdolať často veľmi náročnétechnické problémy. Príklady nedávnych úspechov:

  • systém MacRES – vystužená horninová konštrukcia s lícnymi betónovými prefabrikátmi použitá ako oporná stena pre vyklápacie zariadenia v Afrike,  hybridná oporná stena – vystužená horninová konštrukcia – Paralink®/Terramesh® pod vyklápacím zariadením v Západnej Austrálii,
  • ochranný val – vystužený násyp na ochranu proti padajúcim skalám s absorpčnoukapacitou viac ako 10 000 kJ na ochranu dopravníka v Peru,
  • systém sieťového opláštenia skalných svahov na zníženie rizika opadávania skál a úlomkov v bani v Kanade,
  • výluhové nádrže tesnené membránou MacLine® na Filipínach,
  • vysokopevnostné geomreže Paralink® na zvýšenie únosnosti plochy pre skladovanie vyrúbanej horniny v Kanade,
  • nehorľavé geomreže Pararib® s nulovými emisiami na zachytenie úlomkov opadávajúcich zo stropu v uhoľných baniach.

Aplikàcie

need more information maccaferri