Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Spoločnosť Maccaferri sa aktívne zúčastní konferencie Geotechnika 2016

Transportation Infrastructure - SK

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE sa aktívne zúčastní medzinárodnej konferencie Geotechnika2016, ktorá sa koná v dňoch 21.- 22. Septembra 2016 v Hornom Smokovci na Slovensku.

Odborná konferencia Geotechnika 2016 sa bude konať ako 15. ročník cyklických odborných konferenciíkonaných pravidelne na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Konferencia je zameraná na geotechnickéotázky pri príprave a výstavbe podzemných a pozemných stavieb. Konferencia ponúkne prezentáciugrantových programov základného výskumu a diskusiu o praktických skúsenostiach relevantných prevýstavbu.  

Hlavným cieľom konferencie Geotechnika 2016 je získanie nových poznatkov pri riešení vybranýchgeotechnických problémov z oblasti teórie, navrhovania, realizácie a prevádzkovania pozemných apodzemných stavieb. Nemenej dôležitým cieľom je taktiež výmena informácií o progresívnych teoretickýcha experimentálnych metódach, ako aj praktických skúsenostiach.

Prezentácia grantových programov základného výskumu, informácie o moderných technologickýchpostupoch využívaných pri navrhovaní a riešení geotechnických problémov konštrukcií budú taktiežsúčasťou tejto konferencie.  Diskutovanou témou budú taktiež súčasné geotechnické problémy zakladaniastavieb, geotechnické otázky výstavby mestskej infraštruktúry, staviteľstva, a hydrológie. Okrem toho sakonferencia zameria i na aktuálne otázky v  ťažobnom priemysle a na geotechnické prieskumy a výskumy,analýzu rizík, geomechaniku a geofyziku, geotechnický monitoring a testovanie.

Konferencia privíta odborníkov vedeckých, akademických, projektových a výrobných organizácii apodnikateľských subjektov zo Slovenka, Českej Republiky ako aj ďalších krajín, a prispeje k rozvojuosobných kontaktov, výmene a šíreniu skúseností, vedomostí a informácií.  Náš obchodný riaditeľv spolupráci  s naším Českým distribútorom odprezentujú na konferencii odborný príspevok zameraný nanávrh a realizáciu sanačných opatrení pri zabezpečení nestabilných skalných svahov nad obcou Hřenskov Českej Republike. Príspevok nesie názov : „Zabezpečenie nestabilných skalných svahov nad obcouHřensko s využitím ochranných vysoko záťažových bariér.

For more information, please contact us.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This