Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Rockfall Day

Rockfall day - Maccaferri

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE zorganizovala v Českej republike “ Rockfall Day”

návštevu v lokalitách Vrané nad Vltavou a Hřensko, kde boli vo veľkej miere realizované opatrenia proti padaniu skál, ktorých úlohou je ochrana ľudí a infraštruktúry.

Zúčastnili sa aj významní klienti z Bulharska. Tieto lokality sú zaujímavé vzhľadom k rade a rozsahu použitých Maccaferri riešení pre ochranu proti padajúcim sklám (RMC dynamické bariéry, ochranné zemné valy  za použitia Terramesh systému a vysokopevnostných sietí  SteelGrid HR). Tieto lokality v ktorých boli uplatnené riešenia na ochranu proti padajúcim skalám patria medzi najväčšie ktoré boli doteraz dokončené v Českej republike.

Pre viac informácií o riešeniach zameraných na zabezpečenie stability pokryvnej vrstvy svahu zo širokého rozsahu systémov ochrany proti padaniu skál a protieróznych opatrení navštívte našu web stránku: https://www.maccaferri.com/sk/applications/rockfall-protection-snow-barriers-cs/

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This