Vlnolamy a gabionové výhony

Naše moderné metódy výstavby vlnolamov

Vlnolamy môžu byť umiestnené na mori alebo prepojené s pobrežím a bežne chránia námornú infraštruktúru pred vlnami a morskými prúdmi. Vlnolam rozptyľuje energiu vĺn na mori, vytvára pokojné vodné plochy a umožňuje úspešne a bezpečne rozvíjať infraštruktúru prístavu. V minulosti boli tieto konštrukcie tvorené kamennými valmi, ktoré boli na oboch stranách chránené spevnenými vrstvami z veľkých prírodných balvanov alebo umelých betónových blokov.

Nahradenie základného násypového materiálu tubami MacTube® naplnenými vyťaženým materiálom (pieskom alebo bahnom) môže predstavovať účinnú alternatívu, ktorá dokáže skrátiť dobu výstavby a znížiť celkové náklady na vlnolam.

Riešenia na základe potrieb klientov. Ponorené konštrukcie sa často používajú aj na pestovanie umelých vyživovacích kultúr, ktoré sú otočené k smerom do mora, a ktoré spoločne vytvárajú ochranu pobrežia. Projektantom a stavebným firmám ponúkame riešenia, ktoré zohľadňujú dostupnosť materiálov na výstavbu, environmentálne potreby a stavebné kapacity, ktorými disponuje zhotoviteľ. Na miestach kde je lokálne dostupný piesok, môžu byť ako riešenie použité tuby MacTube® a vrecia MacBag® Gabiony a matrace Reno alebo Marine sú používané na miestach s primeranou dostupnosťou kameňa z lomov.

Naše gabionové výhony a inovácie. Technické riešenia spoločnosti Maccaferri môžu byť úspešne použité pri výstavbe gabionových výhonov. Ak je na mieste k dispozícii piesok, na vybudovanie jadra gabionových výhonov môžu byť použité tuby MacTube®, zatiaľ čo gabiony a matrace Reno či Marine môžu byť použité na ochranu jadra pred pôsobením silových účinkov vĺn alebo vodných prúdov.

Dobre navrhnutá filtračná vrstva, ktorá oddeľuje novú konštrukciu od existujúceho morského dna, je rozhodujúca pre trvalé zachovanie funkčnosti gabionového výhonu. Tradičné filtračné geotextílie sa však v morkej vode vznášajú čo komplikuje ich inštaláciu. Získali sme patent na štrkové filtračné matrace (BFM), ktoré riešia tento problém a umožňujú jednoduchú inštaláciu ochrannej , separačnej alebo filtračnej vrstvy na morské dno.

Produkty

need more information maccaferri