seagrass-meadowns

Význam podmorských rias

Podmorské riasy sú dôležitým prvkom pobrežného prostredia, pretože znižujú rýchlosť vodných prúdov, zvyšujú sedimentáciu a obmedzujú eróziu. Okrem toho tvoria dôležitý morský habitat pre flóru a faunu a zároveň viažu aj uhlík.

Naše riešenia na pomoc životnému prostrediu. Naše riešenia môžu byť použité na stabilizáciu týchto dôležitých environmentálnych štruktúr, pretože oslabujú prúdy v blízkosti podmorských útesov a pomáhajú obnoviť vegetáciu. Vystužené georohože MacMat® používame ako podklad pre ukotvenie ohrozených morských tráv, ktoré sa pokúšajú kolonizovať morské dno. Podobný prístup sa používa , často v spojení s vrecami MacBag a tubami MacTube®, pri rekonštrukcii útesových zón poškodených búrkami.

Ochrana soľných močiarov. Podmorský útes je vždy ponorený pod hladinou vody, ale soľné močiare sa nachádzajú v prílivovej zóne a každý deň sú zaplavované. Soľné močiare vytvárajú nárazníkové pásmo medzi súšou a morom a naše riešenia môžu byť použité na spevnenie týchto dôležitých prírodných ochranných oblastí. Na hrane je často nutné spevniť prírodné kanály a použiť systémy protieróznej ochrany.

Produkty

need more information maccaferri