snow-fences-and-avalanche

Opatrenia na zmiernenie rizika uvoľnenia lavíny

Obyvatelia horských oblastí so snehom vždy čelili riziku lavíny. Potreba žiť v prostredí s takouto hrozbou viedla k pokusom o zmiernenie rizika zostavením zložitých konštrukčných systémov.

Rastúce riziko uvoľnenia lavíny. Odlesňovanie a rozvoj turistickej infraštruktúry v týchto oblastiach majú za následok zníženie prírodných prekážok pre vznik snehových lavín. Zmena využívania týchto oblastí si tiež vyžaduje zvýšenie požiadaviek na bezpečnosť, ochranu lyžiarskych stredísk, obytných plôch, ciest a železničných vedení.Naše snehové siete a snehové bariéry výrazne znižujú riziko lavíny.

Znižovanie rizika uvoľnenia lavíny zastavením lavíny na zdroji. Snehové bariéry a snehové siete sú skonštruované takým spôsobom, aby stabilizovali vrstvu snehu v zóne s rizikom vzniku lavíny a pomáhali predchádzať spusteniu lavíny. Zhutnený sneh pôsobí silou, ktorú siete musia pohltiť a preniesť do zeme cez systém stĺpikov a kotiev.

Pružnosť systému snehovej bariéry pomáha znižovať zaťaženia pôsobiace na konštrukciu a vytvára efektívnejšie riešenie. Privedené zaťaženia sú závislé od uhla sklonu, hrúbky vrstvy snehu, environmentálnych podmienok a kontaktu so samotným svahom.

Eventuálna potreba použiť niekoľkých obranných línií. Snehová bariéra alebo snehová sieť sa musí umiestniť na miesto, kde hrozí riziko odtrhnutia od snehu. Môže byť nutné namontovať viacej radov konštrukcie na strane stúpania a poklesu svahu v mieste možnej poruchy. Tým sa obmedzuje šírenie poruchy v šmyku a výsledný pohyb masy snehu.

Naše riešenia majú schválenie SFISAR. Naše snehové bariéry výšky až do 4,5 m boli schválené švajčiarskou Federálnou inštitúciou pre výskum snehu a lavín v Davose – SFISAR „Swiss Guidelines for avalanche control structures in the starting zone“, 2006.

Produkty

need more information maccaferri