Quays-piers

Environmentálne prínosy malých konštrukcií

Prístavy, maríny, konštrukcie na privádzanie morskej vody a iné morské konštrukcie môžu byť vybudované a chránené pred eróziou pomocou technických riešení z nášho portfólia. V menších a turistických prístavoch sú už dlhý čas používané kvalitné pletené gabiony, ktoré sa dobre integrujú do životného prostredia a v krátkom čase v nich začne prekvitať morský život, pretože dutiny týchto konštrukcií rýchlo vytvárajú prirodzené prostredie pre ryby a kôrovce.

Naše riešenia na boj s eróziou a vymieľaním. Vrtule lodí a pohyb plavidiel spôsobujú eróziu a vymieľanie konštrukcií v blízkosti prístavov. Tento problém je možné vyriešiť s našou ponukou ochranných matracov . Tieto ochranné matrace pre dno a svahy sú bežne budované na pobreží a prenášané priamo na miesto inštalácie.

Pre životnosť materiálov v morskom prostredí, sme schopní ponúknuť celý rad výrobkov pre konkrétne prostredie vrátane zohľadnenia dlhodobého pôsobenia vĺn, vystavenia pôsobeniu UV žiarenia alebo umiestnenia v prílivových oblastiach. Súčasťou antikoróznej ochrany dvojzákrutovej oceľovej siete pre gabiony a matrace je úprava hrubým nánosom zliatiny zinku s prímesou hliníka a dodatočnou polymérovou vrstvou. Vo veľmi agresívnom prostredí môžu byť použité matrace vyrobené zo sietí z nerezovej ocele alebo polymérovej siete.

Hodnota riadne skonštruovaných geotextílií

Geotextílie zohrávajú dôležitú úlohu v rámci pobrežných diel – tvoria separačnú a filtračnú vrstvu na rozhraní novej konštrukcie a existujúceho morského dna alebo dna ústia. Bez spoľahlivej a správne navrhnutej filtračnej vrstvy vrchná konštrukcia nebude správne plniť očakávanú funkciu.

Projekt MOSE v Benátkach svedčí o našom know-how. Pri výbere geotextílií a výstužných materiálov v určitých kombináciách podľa technických požiadaviek projektu čerpáme z nášho rozsiahleho portfólia geosyntetických materiálov a výrobného know-how. V rámci celosvetovo
známeho projektu MOSE v Benátkach sme vyvinuli špeciálnu štrkovú filtračnú matrac (BFM), ktorá spája filtračnú a separačnú funkciu do jediného systému. Zároveň sme použili aj metódu inštalácie pomocou technológie GPS. Na rozdiel od bežných geotextílií je tento typ matrace ťažší ako voda a môže byť bez problémov pomerne presne inštalovaný aj pod morskou hladinou.

Ďalší vývoj našich BFM matracov. Matrac BFM obmedzuje sadanie vlnolamov, gabionových výhonov či iných konštrukcií. Technológia bola nedávno rozšírená o matrac, ktorá dokáže zbaviť znečistené oblasti od nánosov.

Produkty

need more information maccaferri