Dewatering-Process-i

Problémy s kvapalným odpadom

Likvidácia kvapalných odpadových látok je drahá a náročná na dopravu a môže viesť k ďalšej kontaminácii prostredia.

S našimi geotextíliami je likvidácia jednoduchšia a lacnejšia. Odstránením kvapalnej zložky odpadu sa znižuje objem odpadu. Tuby MacTube® a vrecia MacBag® z geotextílie sa používajú na odvodnenie priemyselných sedimentov, banskej hlušiny, kalových nádrží či iných materiálov. Tuba MacTube® je vyrobená zo špeciálne skonštruovaných textilných geokompozitov.

Usadený materiál je prečerpávaný do tunx alebo vreca, kde geotextília zachytáva pevné častice a prefiltrované kvapalné látky sú uvoľňované cez filter – geotextíliu. Odvodnené pevné zvyšky sa pred likvidáciou riadeným a nákladovo efektívnym spôsobom môžu nechať vysušiť.

Tuba a vrece predstavujú len časť nášho riešenia. Výberom vhodného flokulantu a vhodného dávkovacieho zariadenia je navyše možné optimalizovať účinnosť celého procesu odvodňovania.

Produkty

need more information maccaferri