Ochranné valy proti padaniu skál

Použitie ochranných valov proti padaniu skál

Ochranné valy proti padaniu skál sú pasívne systémy a ideálne riešenie pre situácie, kedy nie je možné osadiť systém na stabilizáciu povrchu svahu (napr. na veľmi širokých svahoch), alebo tam, kde padajúce skaly nie je možné zachytiť z toho dôvodu, že celý svah je neprístupný. Bežne sa používajú na ochranu pred prírodnými nebezpečenstvami, zosuvmi pôdy, padajúcimi skalami, lavínami, hydro-geologickými problémami a inými javmi.

Použitie materiálu získaného na mieste. Dnešné ochranné valy Maccaferri sú budované z vystuženej horniny a zhotoviteľom umožňujú použiť materiál vyťažený na mieste. Dostupné sú rôzne povrchové úpravy čela vrátane zazelenaného líca násypu, ktorý znižuje environmentálny a vizuálny dopad systému.

Menšia potreba opráv s takmer neobmedzeným potenciálom. Naše násypy na ochranu proti padajúcim skalám sú škálovateľné a pohlcujú obrovské nárazy skál (eventuálne až do 20 000 kJ) a zároveň aj odvracajú možný zemný tok. Na rozdiel od záchytných sietí na ochranu proti padajúcim skalám násypy na ochranu proti padajúcim skalám dokážu odolávať niekoľkým nárazom a padajúcim skalám aj bez opravy.

Analýzu FEM sme použili na skonštruovanie násypov tvorených vystuženou horninovou konštrukciou, ktoré ponúkajú kapacitu až 20 000 kJ. Ak je k dispozícii dostatočný priestor, dosahuje sa temer neobmedzená schopnosť pohlcovať energiu.

Produkty

need more information maccaferri