Slope-protection

Potreba protieróznej ochrany

Každý prírodný svah je vystavený pôsobeniu trvalých eróznych síl. Bez ohľadu na to, či bol svah vybudovaný len nedávno ako súčasť nového projektu, alebo ide o pôvodný prirodzený stav, môže byť nutné zabezpečenie svahu proti erózii.

Naše riešenia protieróznej ochrany. Ponúkame širokú paletu riešení protieróznej ochrany v závislosti od sklonu svahu a očakávanej miery pôsobenia eróznych síl. Väčšina týchto výrobkov je navrhnutá s cieľom uľahčiť proces uchytenia sa vegetácie na svahu.

Nepredvídateľná povaha rastu vegetácie. Keďže nezarastené plochy ostávajú náchylné na zvetrávanie, spoliehať sa na vlastnú schopnosť vegetácie uchytiť sa na týchto svahoch neprináša veľmi predvídateľné a uspokojivé výsledky, pretože 100-percentné pokrytie týchto svahov vegetáciou je veľmi náročné dosiahnuť. Navyše vegetácia môže odumrieť alebo ochorieť, čím sa taktiež znižuje jej schopnosť obmedzovať eróziu.

Zachovanie a zvyšovanie odolnosti pôdy

Naša široká ponuka protieróznych rohoží zvyšuje odolnosť pôdy proti erózii, , pretože zaisťuje okamžitú ochranu nezakrytých plôch pred priamym pôsobením vetra a dažďa čím chráni rozprestretú ornicu pred zmytím v období pred vzrastom vegetácie.

Produkty, ktoré podporujú trvalo udržateľný rast vegetácie. Na miestach, kde je potrebné vybudovanie svahu pokrytého vegetáciou , často jednoduché rozprestretie ornice priamo na svah nie je možné, pretože to nedovoľuje jej prirodzený uhol vnútorného trenia, čospôsobuje nestabilitu týchto vrstiev a dochádza k zosunom ku päte svahu.

Protierózne rohože, biodegradovateľná rohož BioMac® ako aj trvalé rohož MacMat® poskytujú cenovo prijateľné riešenie na stabilizáciu povrchových vrstiev zeminy a súčasne ponúkajú spôsob ako udržať vlhkosť potrebnú pre rast vegetácie na svahu čím podporujú trvalú udržateľnosť vegetácie.

Systémy pre skalnaté svahy. Na skalnatých svahoch, kde hlavný problém predstavuje odpadávanie drobných úlomkov skál z líca, predstavujú najvhodnejšie riešenie naše systémy na ochranu pred padajúcimi skalami „MacRO“. Pre viac informácií o týchto systémoch si prečítajte súvisiacu časť na týchto webových stránkach.

Naše skúsenosti posilňujú naše riešenia ušité na mieru. Sklon svahu predurčuje výber vhodného riešenia. . Naše systémy protieróznej ochrany zabezpečujú povrchovú stabilizáciu geotechnicky stabilných svahov. Geotechnicky nestabilné svahy si vyžadujú použitie dodatočných záchytných systémov alebo klincovanej zeminy v spojení s našimi sieťami, ktoré sa používajú na protieróznu ochranu a stabilizáciu Naše odborné znalosti zjednodušujú klientom výber týchto riešení. Tieto riešenia navrhujeme vždy priamo na mieru.

Produkty

need more information maccaferri