Pipeline-protection

Tri desaťročia skúseností s ochranou potrubia

Od roku 1981 poskytujeme technické riešenia na ochranu, ukotvenie, vyplnenie a stabilizovanie podmorských potrubných vedení a káblov.

Rohože Sarmac® – naša časom overená a testovaná inovácia. Vtedy sme patentovali rohož Sarmac®: prefabrikovanú rohož vyplnenú bitúmenovou zmesou, ktorá sa jednoducho aplikuje a, ktorá si zachováva pružnosť aj v studenej vode a deformuje sa podľa profilu objektu, ktorý chráni. Výrobok sa osvedčil po technickej stránke a vo veľkej miere sa používa v odvetví ťažby ropy a zemného plynu, kde sú jeho pružnosť a odolnosť proti nárazom dôležité pre početné pobrežné aplikácie vrátane miest kríženia a ochrany potrubných vedení.

Náš systém ACBM – znižovanie nákladov na dopravu a uhlíkovú stopu. Systém ACBM (prefabrikovaná kĺbová betónová rohož) už nejaký čas ponúka cenovo prijateľnú ochranu pre ropovody a plynovody, kanalizačné výpusty a pod. Súčasťou systému je patentované inovatívne prenosné debnenie, ktoré umožňuje budovať tieto betónové matrace všade tam, kde sú potrebné. Toto riešenie znižuje náklady na dopravu a uhlíkovú stopu riešenia.

Produkty

need more information maccaferri