Construction-over-voids

Ochrana pred poklesom

Vysokopevnostné geomreže a geotextílie sú často používané na miestach, kde sa očakávajú poklesy terénu v dôsledku ťažby, alebo na miestach, kde sa môžu vyskytovať prírodné. Tieto sa môžu vyskytnúť náhle a často majú kruhovitý alebo eliptický tvar.

Naše geo-riešenia. Vysokopevnostné geomreže Paralink® firmy Maccaferri sa kladú nad problematickú oblasť a realizujú sa s potrebným vypočítaným presahom na oboch stranách predpokladanej dutiny. Ak dôjde k poklesu podložia, geomreža alebo geotextília vzniknutú dutinu preklenie a podoprie vrchnú vrstvu zeminy.

Pre menej náročné či krátkodobé zaťaženie môžu byť ako spevnenie použité tkané geotextílie MacTex® W2.

Veľmi dobre navrhnuté a úspešné. Geomreže Paralink® spĺňajú najprísnejšie konštrukčné kritériá a sú už mnohé roky úspešne používané v týchto aplikáciách. Naši inžinieri a technici vždy dokážu pomôcť v etape návrhu i realizácie.

Naše skúsenosti a odborné vedomosti.  Všetky geomreže a geotextílie (bez ohľadu na značku a použitý polymér) sa musia najskôr aktivovať, aby poskytovali funkčnú výstuž. Preto je nutné zaistiť, aby medzné stavy používateľnosti násypu boli v súlade s očakávaným dlhodobým zaťažením geomreže. Z pozície výrobcu a projektanta geomreží so špeciálnymi zručnosťami v oblasti geotechniky disponujeme značnými vedomosťami o vývoji vlastností výrobku v čase. S naším návrhovým softvérom MacBARS naši inžinieri dokážu neoceniteľným spôsobom prispievať k riešeniu týchto druhov problémov.

Produkty

need more information maccaferri