Construction-over-soft-soil

Riešenia pre neúnosné podložia

Násypy vybudované na súdržných, nasýtených fluviálnych zeminách môžu sadať v dôsledku stlačiteľnosti základovej pôdy. Ponúkame rad riešení na zníženie vplyvu sadania:vertikálne drenážne geokompozity MacDrain® na urýchlenie konsolidácie zemín,

  • Geotextílie MacTex® H na oddelenie nevhodných materiálov podložia od kvalitnejšieho stavebného materiálu násypu,
  • Tkané geotextílie MacTex® W1 a W2 na spevnenie a oddelenie základového materiálu,
  • Geomreže MacGrid® WG,
  • Vysokopevnostné geomreže Paralink® s nízkou mierou pretvorenia na vystuženie založenia násypov.

Kombinácia týchto riešení je často nevyhnutná na splnenie požiadaviek na životnosť a prevádzkyschopnosti projektu.

Naše skúsenosti a odbornosť.  Geomreže a geotextílie (bez ohľadu na značku a použitý polymér) sa musia najskôr napnúť, aby pracovali ako funkčná výstuž. Preto je nutné zaistiť, aby medzný stav používateľnosti násypu bol v súlade s očakávaným dlhodobým zaťažením geomreže.

Z pozície výrobcu a projektanta geomreží so skúsenosťami v oblasti geotechniky disponujeme značnými vedomosťami o vývoji vlastností výrobku v čase. S naším návrhovým softvérom MacBars naši inžinieri dokážu neoceniteľným spôsobom prispievať kriešeniu týchto druhov problémov.

Produkty

need more information maccaferri