Seawalls-and-Shoreline-Structures

Ochrana konštrukcie

Morské hrádze a pobrežné konštrukcie sú budované na ochranu infraštruktúry, ako sú mestá, cesty, diaľnice, železničné trate a priemyselné zariadenia, pred silou mora. Tieto konštrukcie sú obyčajne tuhé, uložené pozdĺžne s pobrežím a môžu rozptyľovať silové účinky dopadajúcich vĺn. Preto sú vystavené zložitej erózii a ak sa tento fenomén dostatočne nerieši, dochádza k narušeniu konštrukcie, výsledkom čoho sú jej zhoršené úžitkové vlastnosti.

Riešenia „Mac“ pre morské hrádze. V súvislosti s morskými hrádzami sa odporúča znížiť ich sklon (na námornej strane ) s cieľom rozptýliť silové účinky dopadajúcich vĺn. Toto je možné dosiahnuť pomocou kombinácie túb MacTube® a vriec MacBag®, gabionov a matracov Reno (buď s polymérovou alebo oceľovou sieťou), v závislosti od spôsobu výstavby morskej hrádze a dostupnosti materiálu.

Riešenia ušité na mieru. Ochrana pobrežia môže mať rôzne podoby, ktoré optimalizujeme podľa miestnych podmienok a požiadaviek klienta.

Produkty

need more information maccaferri