Soil-nailing

Využitie techniky klincovania zemín

Klincovanie zemín je spôsob stabilizácie, ktorý sa môže použiť buď na prírodných alebo upravených svahoch vložením výstuže do telesa svahu. Klince riešia problém celkovej stability svahu a sú spojené s lícovým systémom, ktorý zaisťuje povrchovú stabilitu.
Naša ponuka riešení. Naše početné systémy na minimalizovanie rizika padania skál a ochranu proti erózii môžu predstavovať riešenia pre lokálne problémy so stabilitou vrátane týchto:

Ako funguje lícovanie a na čo slúži. Lícové opevnenie zakrýva exponovanú časť zeminy medzi klincami, zabezpečuje jej stabilitu, poskytuje protieróznu funkciu a podporuje rast vegetácie na svahu.

Systém:

  • zaisťuje stabilitu, kým sa neobnoví vegetácia,
  • zlepšuje pevnosť zeminy v šmyku a ochranu proti erózii,
  • spája nestabilné povrchové vrstvy so stabilizovaným svahom.

Náš návrhový softvér BIOS pomáha pri výbere výrobku, ktorý je vhodný pre použitie ako pružné alebo mäkké lícové opevnenie.

Naše ďalšie výrobky pre špecifické potreby. Vyvinuli sme aj radu výrobkov (skrutky, doplnky pre líce) na splnenie špecifických požiadaviek pružného štrukturálneho líca (sieť + hlboké klince) a mäkkého líca (sieť + krátke klince).

Produkty

need more information maccaferri