Hybrid-attenuator-barriers

Zmierňovanie následkov padajúcich skál. Spomaľovacie bariéry na ochranu proti padajúcim skalám (známe aj ako hybridné bariéry) spájajú možnosti dynamickej bariéry na ochranu proti padajúcim skalám pohlcovať energiu s výhodami ochrannej siete z hľadiska menšej údržby a slúžia na pasívne zmiernenie rizika padania skál. Nezaisťujú sa k spodnému nosnému lanu. Sieť je dlhšia a visí zo svahu až po výšku, kde dokáže spomaliť zostup
padajúcich skál.

Spomaľovacie systémy sa umiestňujú na svahy, kde sa pod bariérou nachádza voľný „výbehový“ priestor, v ktorom sa skaly nakoniec zastavia, alebo kde sa neškodne kopia.

Vyvinuli sme návrhový softvér, ktorí našim odborníkom umožňuje ponúkať klientom efektívne riešenia.

Sme špička vo svojej triede. Nedávne kompletné skúšky, ktoré vykonalo Ministerstvo dopravy štátu Colorado (Arndt, B., Ortiz, T. a Turner, A., 2009. Colorado’s Full-Scale Field Testing of Rockfall Attenuator Systems. obežník Transportation Research E-C141, okt. 2009), potvrdili, že náš spomaľovač s panelom s lanovou sieťou HEA a uzlami „odolal vplyvom a pri opakovaných nárazoch utrpel len minimálne poškodenie“ v porovnaní s 10 inými systémami
v skúške.

Hodnota skúšky CDOT v porovnaní s tradičnou metodológiou. Väčšina kontrolovaných systémov na znižovanie výskytu prípadov padania skál neprešla skúškami, ktoré boli vykonané v USA a Európe, a má len obmedzenú funkciu v tom zmysle, že zachytávajú len posuvný pohyb padajúcej skaly. Skúška Ministerstva dopravy štátu Colorado s praktickou skúškou priniesla jedinečnú príležitosť vyhodnotiť odolnosť týchto pomôcok pri náraze skúšobnými kameňmi s rotačnou zložkou, t. j. v reálnejších podmienkach. Rotačný pohyb padajúcej skaly vytvára možný efekt „prerezávania“, ktorý sa veľmi ťažko účinne modeluje pri laboratórnych skúškach.

Produkty

need more information maccaferri