Bariéry proti zemným tokom

Čo spôsobuje zemné toky a plytké zosuvy pôdy?

Zemné toky a plytké zosuvy pôdy sú rýchlo tečúce zosuvy pôdy, ktoré obsahujú rôzny materiál od jemných častíc až po veľké balvany a konáre stromov. Vyvolávané sú prebytočnou vodou na svahoch a v svahoch v dôsledku zrážok, topenia ľadovcov a pod. Pravdepodobnosť výskytu zemných tokov sa zvyšuje, keď sa vegetácia a iná povrchová ochrana z ohrozených svahov odstránia, napríklad požiarom alebo čistením.

Častejší výskyt tohto javu v budúcnosti je veľmi pravdepodobný. Zemné toky sa pohybujú v závislosti od topografie. Ak sa zemné toky ponechajú bez povšimnutia, môžu poškodiť alebo narušiť infraštruktúru alebo zablokovať vodné toky, čo môže viesť k značným škodám. Meteorológovia predpovedajú, že globálne zmeny klímy zvýšia množstvo zrážok na mnohých miestach a je pravdepodobné, že to bude mať vplyv na výskyt zemných tokov a plytké zosuvy pôdy.

Naše dlhodobé skúsenosti s bojom s týmto javom. Už dlhú dobu dodávame riešenia pre problémy so „zemným tokom“. Gabiony a Reno matrace sú často používané na svahoch na budovanie prehrádzkových konštrukcií, ktoré sú umiestnené naprieč ohrozenými svahmi na zabránenie uvoľneniu zemného toku a jeho zastavenie v prípade, ak k nemu dôjde.

Podobne ako prehrádzka pre vodné toky aj gabionové konštrukcie vybudované z dvojzákrutovej drôtenej siete poskytujú dlhodobé robustné riešenie na zastavenie zemných tokov. Majú vysokú kapacitu a keď sa v nich zachytí príliš veľké množstvo zeminy, jednoducho sa vyprázdnia strojným mechanizmom.

Gabionové konštrukcie sú vhodné pre situácie, kedy je k dispozícii prístup a priestor pre inštaláciu.

Naše riešenia ušité na mieru pre náročné situácie. Ak však nie sú dostupné, odporúčame použiť alternatívne riešenie, naše špeciálne bariéry proti zemným tokom. Bariéry proti zemným tokom sa umiestňujú do predpokladanej dráhy zemného toku alebo plytkého zosuvu pôdy, často do prírodných výmoľov, kanálov alebo spádov na svahu. Sú prispôsobenérozmerom projektu, predpokladanému zloženiu sutiny a predpokladanému objemu toku.

Porovnanie bariér proti zemným tokom a bariér na ochranu proti padaniu skál

Naše bariéry proti zemným tokom sú podobné našim bariéram na ochranu proti padajúcim skalám, ale majú prídavné prvky na pohlcovanie energie a variabilnú geometriu. Okrem toho sú v záchytnej sieti často použité kombinácie sietí s kruhovými panelmi s rôznym priemerom. Kruhové siete sú ideálne na použitie v konštrukciách s vlastnou schopnosťou pohlcovať energiu ešte predtým, než sa zaťaženie prenesie do kompresných bŕzd.

Kruhové siete s väčším priemerom sa umiestňujú v dolnej časti konštrukcie a umožňujú prenikanie vody a tok drobného materiálu cez bariéru. Kruhové siete s menším priemerom sa používajú v hornej časti konštrukcií na zastavovanie zemného toku.

Riešenia s pevne stanoveným časovým plánom. Bariéry sú obyčajne skonštruované tak, aby ostali na mieste až do obnovenia vegetácie na zraniteľných svahoch nad bariérou. Bariéra sa potom môže odstrániť a základy ostanú neporušené. Ak sa v budúcnosti zvýši riziko výskytu zemného toku, môžu sa znova namontovať.

Produkty

need more information maccaferri