Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Riešenia dopravnej infraštruktúry spoločnosti Maccaferri pomáhajú realizovať projekt D3 Svrčinovec – Skalité

Transportation Infrastructure - SK 2

Spoločnosť Maccaferri Central Europe sa podieľala na projekte budovania dopravnej infraštruktúry D3 Svrčinovec – Skalité ako technický partner.

Výstavba vystuženej horninovej konštrukcie v rámci projektu dopravnej infraštruktúry na vjazde do tunela Poľana napreduje. Spoločnosť Maccaferri sa podieľala na projekte ako hlavný prispievateľ a asistent najmä v súvislosti s dvoma staveniskami diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité.

V prvej oblasti bolo na vjazde do tunela Poľana nainštalované dvojstupňové gabionové obloženie. Gabionové obloženie je vyrobené z gabionových monoblokov s hrúbkou 0,5 m s dvojzákrutovou drôtenou oceľovou sieťou s otvormi 6 × 8, drôtom s priemerom 2,7 mm/3,7 mm s ochrannou vrstvou Galmac a polymérovou PVC vrstvou. Gabionové koše spoločnosti Maccaferri sú vyrábané z vysoko kvalitného oceľového drôtu, ktorý je pozinkovaný hrubou vrstvou pre dlhodobú ochranu proti korodovaniu.

Ďalšia ochranná polymérová vrstva je nanášaná na gabiony, ktoré budú použité v agresívnejších prostrediach, alebo tam, kde je vyžadovaná dlhšia životnosť konštrukcie. Inštalácia bola úspešne zrealizovaná.

Na druhom stavenisku (pozrite obrázok) spoločnosť Maccaferri vybudovala vystuženú horninovú konštrukciu v blízkosti vjazdu do tunela Poľana. Vjazd je vyrobený z blokov Terramesh so sieťou s otvormi 8 × 10, drôtom s priemerom 2,7 mm/3,7 mm s ochrannou vrstvou Galmac a polymérovou PVC vrstvou. Systém Terramesh, patentovaný spoločnosťou Maccaferri, prináša vynikajúce výsledky z hľadiska spevnenia svahu bez „udusenia“ zeme. Riešenie Terramesh je tvorené geomrežovou horninovou konštrukciou s lícovým systémom. Určené je na spevnenie pôdnych svahov – svahy môžu byť vybudované pod strmším uhlom, sú odolné väčšiemu zaťaženiu a menej sadajú.

Spoločnosť Maccaferri dodala riešenia a zároveň aj asistovala pri budovaní tohto riešenia. Náš tím zahájil školenie na stavenisku, dodal návod na inštaláciu a zodpovedal mnohé otázky stavebnej firmy.

Od svojho dokončenia bol projekt niekoľkokrát spomenutý v správach, napríklad v správe uverejnenej 15. júna. Projekt aj naďalej pevne stojí. Spoločnosť Maccaferri potvrdila svoju schopnosť poskytovať, dodávať a inštalovať vlastné riešenia, a tak vo významnej miere uľahčovať realizáciu stavebných postupov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This