ParaWeb-70-KN-2D-full1-e1454689029943

Geopásy ParaWeb sú plošné prvky tvorené jadrom z vysoko húževnatých polyesterových vlákien obalených v polyetylénovom puzdre. Pásy sú vhodné pre vystužovanie horninových konštrukcií v kombinácii s lícovým opevnením z betónových panelov.

Tieto geomreže patria medzi najosvedčenejšie geopásy na trhu, nakoľko bol na nich vykonaný enormný počet testov a skúšok. Ponúkajú 120-ročnú životnosť a vynikajúce vlastnosti pomeru krátkodobá/dlhodobá pevnosť. Pevný polyetylénový plášť je odolný voči mechanickému, chemickému a biologickému namáhaniu spojeného s vystužovaním zemín.

need more information maccaferri