Paralink-500-new-full-1.sito_-e1454688703331

Geomreže ParaLink® sú jedinečné plošné prvky pozostávajúce z jednoosového poľa kompozitných geosyntetických pásov. Pásy sú tvorené jadrom z vysoko húževnatých polyesterových vlákien obalených v polyetylénovom puzdre. Jednotlivé pásy sú spojené nenosným priečne kladeným polyetylénovým pásom, ktorý dodáva kompozitu tvar podobný geomreži.

Tieto geomreže patria medzi najosvedčenejšie geomreže na trhu, nakoľko bol na nich vykonaný enormný počet testov a skúšok. Ponúkajú 120-ročnú životnosť a vynikajúce vlastnosti pomeru krátkodobá/dlhodobá pevnosť. Pevný polyetylénový plášť je odolný voči mechanickému, chemickému a biologickému namáhaniu spojeného s vystužovaním zemín. Maximálna štandardná pevnosť v ťahu geomreže ParaLink je 1 350 kN/m.

ParaLink® sa používa v aplikáciách vystuženia bázy násypov, ktoré si vyžadujú geomreže s veľmi vysokou pevnosťou a pri vystužených horninových konštrukciách vystavených vysokému namáhaniu.

need more information maccaferri