Rockfall-accessories

Kruhové panely sú najpevnejšou ochrannou sieťou proti padaniu skál systému Mac.RO™ spoločnosti Maccaferri. Vďaka vyššiemu pomernému predĺženiu sú kruhové panely ideálne na použitie v miestach s veľkou pravdepodobnosťou dynamického namáhania. Taktiež sa používajú na zabezpečenie veľkých blokov skál náchylných na uvoľnenie. Kruhové panely spoločnosti Maccaferri dokážu preniesť zvýšené lokálne namáhanie bez ich poškodenia.

Technické prevedenie kruhových panelov bolo optimalizované tak, aby vytvorilo rovnováhu medzi pevnosťou, hmotnosťou a flexibilitou. Pevnosť siete závisí od priemeru lana a počte bodov, v ktorých sú jednotlivé kruhy navzájom prepojené.

need more information maccaferri