11NOV HEA Panels and mesh for rockfall protection_IN

HEA panely (vysoko pevnostné panely) sú najtuhšou ochrannou sieťou proti padaniu skál systému Mac.RO™ spoločnosti Maccaferri, ktorá dosahuje veľmi vysoké pevnosti pri nízkych pretvoreniach. Tuhosť sietí je dôležitejšia ako pevnosť v ťahu, pretože má vplyv na deformáciu systému pri zaťažení.

Panely sú vyrobené z jedného kusu vysokopevnostného lana, navzájom spájaného patentovaným spojom „double knot“. Na rozdiel od sietí s jednoduchým zákrutom, HEA panely vďaka svojej konštrukcii dosahujú mimoriadnu pevnosť pri veľmi nízkom pretvorení. HEA panely sa používajú pri systémoch opláštenia horninových masívov v kombinácii s kotvami, kde sú požadované nízke deformácie a vysoká ťahová pevnosť systému.

Vďaka pôsobeniu panelu vo všetkých smeroch sa zaťaženie účinne prenáša do kotiev, bez ohľadu na ich usporiadanie. Pre náročné agresívne prostredia sú k dispozícii HEA panely s polumérovou povrchovou úpravou.

Patentované spojenie lán je tvorené dvoma väzbami. Väzby sa získavajú prevlečením dvojice oceľových drôtov priemeru 3,00 mm s ochrannou vrstvou GalMac, čo je zliatina Zn-Al (5 %). Obe väzby tesne obklopujú krížiace sa laná.  Panel je vyrobený zo štvorcových sietí vyrobených z jedného lana, ktorého zakončenie je zaistené lisovaným hliníkovým spojom v súlade s normou STN EN 13411-3.

need more information maccaferri