11NOV HEA Panels and mesh for rockfall protection_IN

HEA Panely

HEA panely (vysoko pevnostné panely) sú najtuhšou ochrannou sieťou proti padaniu skál systému Mac.RO™ spoločnosti Maccaferri, ktorá dosahuje veľmi vysoké pevnosti pri nízkych pretvoreniach. Tuhosť sietí je dôležitejšia ako pevnosť v ťahu, pretože má vplyv na deformáciu systému pri zaťažení.

Kruhové panely

Kruhové panely sú najpevnejšou ochrannou sieťou proti padaniu skál systému Mac.RO™ spoločnosti Maccaferri. Vďaka vyššiemu pomernému predĺženiu sú kruhové panely ideálne na použitie v miestach s veľkou pravdepodobnosťou dynamického namáhania.

Taktiež sa používajú na zabezpečenie veľkých blokov skál náchylných na uvoľnenie. Kruhové panely spoločnosti Maccaferri dokážu preniesť zvýšené lokálne namáhanie bez ich poškodenia.

 

need more information maccaferri