modulárny prefabrikovaný systém

Terramesh® systém je modulárny prefabrikovaný systém z oceľovej dvojzákrutovej siete s okom 8×10 cm, používaný pre budovanie vystužených horninových konštrukcií a násypov s drôtokamenným lícom  (tiež známe ako  MSE konštrukcie).

Bol použitý globálne pri budovaní  niektorých z najvýznamnejších infraštruktúrnych projektov vo svete, vrátane projektu, ktorý je považovaný za najvyššiu  vystuženú horninovú konštrukciu  na svete s výškou 74 m.

Pri budovaní vyšších strmých svahov a vystužených horninových konštrukcií, môže byť použitý aj v kombinácii  s vysoko výkonnými geomrežami ParaLink®, ParaGrid® a MacGrid® WG. Tvorený je prefabrikovanými panelmi z oceľovej dvojzákrutovej  siete (typ oka 8×10). Čelná časť bloku je vytvorená spojením protiľahlých stien s  priečkou do jedného celku. Takto je vytvorená pravouhlá bunka slúžiaca pre vyplnenie kamenivom.

Výstužná geomreža, líce a veko  spolu s horizontálnym výstužným panelom  tvoria jeden ucelený výstužný panel z oceľovej dvojzákrutovej siete. Bloky  systému Terramesh® sú na stavbu dodávané s potrebnou kotevnou dĺžkou výstužného panelu z oceľovej dvojzákrutovej siete, takže úprava výstužného panelu na stavenisku nie je potrebná.

Po zmontovaní na stavenisku  je   blok naplnený  vhodnou  kamennou výplňou pre plnenie gabionov.  Zásypová zemina  sa potom položí na výstužové geomreže a zhutní. Ďalšie vrstvy Terramesh® systému sa položia na zhotovenú nižšiu vrstvu.

Bloky Terramesh® sú vyrábané z oceľového drôtu s antikoróznou úpravou hrubým pozinkovaním (GalMac®) a prídavnou polymérnou  ochrannou vrstvou.

Bloky Terramesh® sú vyrábané v našich závodoch na celom svete. Systém riadenia a výroby v mnohých našich závodoch je certifikovaný podľa normy ISO 9001.

Vo vybraných závodoch sú moduly systému Terramesh® vyrábané v súlade s predpisom CPR (nariadenie pre stavebné výrobky) 305/2011 a nesú značku CE v súlade s Európskym technickým posúdením ETA-13/0295. Systém riadenia a výroby je certifikovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v súvislosti so systémom riadenia ochrany životného prostredia).

Podrobnosti o súlade a certifikácii vo vašom regióne vám poskytne najbližšie zastúpenie spoločnosti Maccaferri.

need more information maccaferri