Terramesh

Home > Produkty > Terramesh

Terramesh

Image

Rodina produktov Maccaferri Terramesh® zahŕňa rôzne možnosti lícových prvkov na budovanie konštrukcií z mechanicky stabilizovanej zeminy (MSE) a vystužených zemných svahov (RSS). Pozostáva z vopred poskladaných jednotiek z dvojzákrutovej siete (typ 8×10), ktoré sú pripravené na montáž po dodávke na stavenisko. Výstužná sieť, čelo a veko produktu tvoria jeden súvislý blok, ktorý si už nevyžaduje žiadne úpravy na stavenisku. Jednotky Terramesh® sú vyrobené z vysoko kvalitného oceľového drôtu a navyše sú obalené polymérom (PoliMac), aby bola zabezpečená 120-ročná životnosť konštrukcie.

PoliMac je revolučná povrchová ochrana, ktorá odoláva najagresívnejším podmienkam prostredia, čo vedie k značnému zvýšeniu parametrov.

PoliMac zaručuje:

  • 12x vyššiu odolnosť voči oderu
  • 2x vyššiu odolnosť voči chemickým vplyvom
  • 4x vyššiu schopnosť odolávať mrazom
  • 4x vyššiu odolnosť voči UV žiareniu

Jednotky Terramesh® sa vyrábajú v našich továrňach po celom svete. Systém riadenia a výroby v mnohých našich továrňach je certifikovaný podľa normy ISO 9001. K dispozícii sú tri rôzne varianty lícového prvku: gabionový (systém Terramesh®), vegetačný (Green Terramesh®) alebo architektonický (Mineral Terramesh®).

Image

Systém Terramesh® je modulárny systém, ktorý sa používa na vytvorenie konštrukcie MSE s gabionovým lícovým prvkom. Kompletná konštrukcia sa vytvorí pripojením zadného panelu a bočných panelov k hlavnému lícovému panelu, čím sa vytvoria bunky obdĺžnikového tvaru, ktoré sú pripravené na plnenie kamenivom. Výstužná sieť, čelo a veko produktu tvoria jeden súvislý blok z dvojzákrutovej siete. Jednotky systému Terramesh® sa dodávajú v štandardných dĺžkach, ktoré si nevyžadujú žiadne úpravy na stavbe. Po montáži na mieste sa lícový prvok vyplní vhodnou gabionovou kamennou výplňou. Na výstužnú sieť sa potom uloží spätný zásyp a zhutní sa. Green Terramesh® je ekologický modulárny systém, ktorý sa používa na vytváranie vegetačných (zelených) vystužených zemných svahov (RSS) a násypov. Bol použitý celosvetovo na viacerých významných infraštruktúrnych projektoch. Pozostáva z prefabrikovaných jednotiek z dvojzákrutovej siete (typ 8×10), ktoré sú zvnútra pokryté protieróznou rohožou a zvonku vystužené zváraným panelom. Bloky sa dodávajú s dvomi predpripravenými oceľovými výstuhami, ktorými sa zložia na stavenisku, aby bol dosiahnutý požadovaný sklon. Predná strana pod požadovaným sklonom a protierózna rohož sú navrhnuté tak, aby uľahčovali prirodzený rast vegetácie, čo je podstatou systému Green Terramesh®. Keďže všetky komponenty systému sú zmontované už vo výrobe, inštalácia systému Green Terramesh® je rýchlejšia ako u konkurenčných systémov vystuženej zeminy. Bloky sa jednoducho postavia na stavenisku, oceľové uholníkové výstuhy podopierajú líce pod určeným sklonom bez potreby akéhokoľvek externého debnenia. Na výstužnú sieť sa uloží spätný zásyp a bezprostredne za čelom sa uloží vhodný vegetačný zásyp. Napríklad pri revitalizačnom bloku “zemného typu”, sa bezprostredne za čelom uloží vrstva kvalitnej úrodnej zeminy, aby sa podporil rýchly rast vegetácie. Mineral Terramesh® je jedinečný a na inštaláciu jednoduchý systém vystuženej zeminy so šikmým čelom a kamenným lícovaním. Je ideálny na použitie tam, kde sa uprednostňuje moderný estetický vzhľad s pohľadovo hladkým povrchom. Komponenty systému Mineral Terramesh® sú zmontovaného už vo výrobe, a tým sú bloky pripravené na rýchlu montáž na stavenisku so životnosťou 120 rokov. Inštalácia je jednoduchá a bez požiadavky na spojenie výstužnej siete a lícneho prvku, keďže sa jedná o jeden výrobok. Jednotky Mineral Terramesh® nepotrebujú žiadnu formu vonkajšieho debnenia, vďaka silne pozinkovaným zváraným panelom v čele a výstuhám, ktoré počas výstavby udržiavajú líce v správnom sklone. Pre podrobnosti o certifikácii a zhode systému, prosím kontaktujte miestu pobočku spoločnosti Maccaferri.

This site is registered on wpml.org as a development site.