Ballasted Mattress

Štrkový BFM matrac Maccaferri je prefabrikovaný kompozitný matrac, ktorý sa používa pri inštalácii pod vodou a slúži na zabezpečenie filtrácie, separácie a sanácie morského dna. Umiestňuje sa pod morské (alebo riečne) konštrukcie, ako sú vlnolamy, ochrana miest so silným prúdom, pobrežné hrádze a pod., alebo všade tam, kde je nutné použiť vrstvu základového filtra medzi základovou špárou a morským dnom.

Na súši by sa kvalitná geotextília, ktorá ponúka vhodné filtračné vlastnosti (alebo iné fyzické vlastnosti) a odolnosť proti prerazeniu, inštalovala jednoducho. Preneste však tento výrobok do vodného prostredia a vztlak tkaniny spôsobí problémy s inštaláciou!

Okrem filtračnej vrstvy môže byť štrkový matrac použitý aj na spevnenie, utesnenie a sanáciu znečistených sedimentov.

Štrkové BFM matrace Maccaferri sú skonštruované tak, aby zabezpečili požadovanú filtračnú funkciu, jednoducho sa inštalovali vo vode a zároveň aby sa vždy dotýkali morského dna, čo je dôležité na obmedzenie erózie a s tým spôsobenej nestability pod konštrukciou.

Čerpajúc z našej širokej ponuky geosyntetických materiálov a skúseností s výrobou používame vybrané kombinácie geotextílií, výstužných materiálov a membrán na dosahovanie vlastností požadovaných v rámci projektu.

Sanačné matrace sú výsledkom najmodernejšieho prístupu k problému čistenia znečistených sedimentov v riekach a ústiach riek. Ťažba a odvážanie znečistených sedimentov z priemyselných zón môže byť neuveriteľne nákladné a narušenie štruktúry týchto materiálov môže viesť k ich ďalšiemu uvoľňovaniu ďalej po prúde. Sanačné a tesniace vlastnosti našich matracov môžu byť cennou pomôckou pre našich klientov pri plnení svojich environmentálnych záväzkov.

Naše štrkové matrace sú dostupné v dvoch rôznych typoch:

  • Štrkový filtračný matrac (BFM) – na filtráciu a separáciu. Kompozitný matrac pozostávajúci z dvoch geotextílií s oboma stranami spevnenými 3D jadrom tvoreným georohožou, v ktorom sa nachádza štrková výplň umožňujúca jednoduchú aplikáciu  pod vodou.
  • Štrkový filtračný matrac (RFM) – má rovnaké vlastnosti ako BFM, ale štrková výplň je zmiešaná so zmesou organoílu a aktívneho uhlia slúžiacich na sanáciu znečistených sedimentov.
  • Štrkový tesniaci matrac (BSM) – na utesnenie a izoláciu pod vodou. Má rovnaké vlastnosti ako BFM, ale jedna z geotextílií je nahradená nepriepustnou geomembránou MacLine GCL.
  • Štrkový tesniaci matrac (RSM) – má rovnaké vlastnosti ako BSM, ale štrková výplň je zmiešaná so zmesou organoílu a aktívneho uhlia slúžiacich na sanáciu znečistených sedimentov.

 

need more information maccaferri